ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

6.6.2024 ΩΡΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η σημερινή προγραμματισμένη ώρα ακροάσεως του Καθηγητή και Αναπλ. Κοσμήτορα Κ. Χριστοδούλου (Πέμπτη 6.6.2024 στις 19:00μμ.) θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως στο Γραφείο 2, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος.

Εκ της Γραμματείας

Πέμπτη, 6.6.2024