ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΗ 19.6.2024 (ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΑΤΑΠ)

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δικαιούνται να εξετασθούν στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 και ώρες 9.00-11.00 & 11.30-13.30 στις παρακάτω αίθουσες:

                                 9.00-11.00                                     11.30-13.00

Αίθουσα 1               Α - Δ                                                 Λ - Ν

Αίθουσα 2               Ε - Θ                                                 Τ - Ω (Εξαιρείται το Σ)

Οικονομίδη            Ι - Κ                                                   Ξ - Ρ

Αίθουσα 4                Υποψήφιοι ΔΟΑΤΑΠ                     Σ    

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

Από το βιβλίο "Εισαγωγή στο Δίκαιο της ΕΕ", 2η έκδοση αναθεωρημένη, 2021, (Β. Χριστιανού / Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου/Μ. Περάκη), σελ. 1-119 και 177-τέλος (εξαιρούνται οι σελ. 198-202)

Εναλλακτικά, από το βιβλίο "Ευρωπαϊκό Δίκαιο", 3η έκδοση 2021, (Ε. Σαχπεκίδου), σελ. 107-126, 150-167, 190-233, 385-739

Επίσης, επιτρέπεται η χρήση της ΣΕΕ, της ΣΛΕΕ και του ΧΘΔ (ασχολίαστων)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές και φοιτήτριες που δικαιούνται προφορικής εξέτασης καλούνται να προσέλθουν την ίδια ημέρα και ώρα 10.00 στην αίθουσα 5