ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΟΑΤΑΠ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΥΛΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καλούνται οι υποψήφιοι ΔΟΑΤΑΠ που δικαιούνται να εξετασθούν στο μάθημα Αστικό Δίκαιο (ΕφΑΔ & Κληρονομικό) να προσέλθουν την Τετάρτη 26/06/2024 και ώρα 12:00μμ. στην είσοδο (προθάλαμο) της Αίθουσας 1 (Σίνα 3). Μπορείτε να δείτε την ύλη και τον κατάλογο των προτεινόμενων συγγραμμάτων εδώ.