ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 - ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΩΝ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων (Δίκαιο & Οικονομία, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο)που σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξάγονται στην αίθουσα Σαριπόλων, λόγω έλλειψης κλιματισμού και κατόπιν αιτήματος των φοιτητών, μεταφέρονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου στην αίθουσα Οικονομίδη. Επισημαίνεται ότι στα έδρανα της Οικονομίδη θα έχουν τοποθετηθεί καρέκλες για τους αριστερόχειρες φοιτητές.