ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» - ΕΞΕΤΑΣΗ 21.06.2024

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στο μάθημα του 7ου εξαμήνου «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο» θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, την 21η Ιουνίου 2024  και ώρα 14.00-16.00 στις εξής αίθουσες:.

Αίθουσα 1: Α - Κ

Αίθουσα 2: Λ - Μ

Αίθουσα Οικονομίδου: Ν - Ω

Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένων κωδίκων και νομοθετικών κειμένων.

Η εξέταση όσων δικαιούνται να εξετασθούν προφορικά θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 15.00 στο γραφείο της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Χρ. Τσούκα (Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 5).

*** Παρακαλούνται όσοι από τους/τις δικαιούχους προφορικής εξέτασης, που έχουν δηλώσει το μάθημα και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προφορική εξέταση, να στείλουν με email  το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου και θέμα «Συμμετοχή στην Προφορική εξέταση του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου - 21.6.2024» στο email της Γραμματείας του Τομέα mzacharop@uoa.gr