ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS” - EXAM 18/6/2024

The written examination will be held on Tuesday, 18 June 2024, at the Hall of Theoretical Sciences, Classroom 8, 11:00-13:00.

Prof. Dr. E.N. Moustaira