ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ", ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ, 29/2/2024

Aνακοινώνεται ότι η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας Δικαίου για όσους/ες έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα στην παρούσα εξεταστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και webex, γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε δύο κλιμάκια καθώς και προφορικά για ειδικές κατηγορίες φοιτητών.

Ι. Γραπτή εξέταση

α) την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16.00 (κλιμάκιο Α-Λ, e-class: LAW 674)

β) την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17.00 (κλιμάκιο Μ-Ω, e-class: LAW2000)

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20΄.

ΙΙ. Προφορική εξέταση

Η εξέταση για όσους σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο της Σχολής δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά θα πραγματοποιηθεί μέσω webex την ίδια ημέρα στις 18.00. Προφορικά, επίσης, την 29η Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, θα εξεταστούν όσοι/ες επιθυμούν να εξεταστούν με βάση το εγχειρίδιο των Σ. Τρωιάνου - Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιστορία Δικαίου.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους στις  ομάδες χρηστών που έχουν δημιουργηθεί στο e-class  (ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024) από την  Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 00.00΄μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00΄.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δεν δηλώσουν στις ομάδες χρηστών ότι θα εξεταστούν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία ΔΕΝ θα μπορούν να συμμετάσχουν στην άσκηση καθώς το σύστημα της πλατφόρμας e-class δεν θα το επιτρέπει.

Οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι webex θα ανακοινωθούν στο e-class κατά την ημέρα της εξέτασης. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανέναν φοιτητή/φοιτήτρια μετά την έναρξη της άσκησης στις 16:00 και μετά τις 17:00 αντίστοιχα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες θα συμμετάσχουν στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες εφεξής θα αναρτώνται ΜΟΝΟ στο e-class.

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη τού μαθήματος περιέχεται:

α) ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (e-book) των Ε. Παπαγιάννη, κ.ά., Ιστορία Δικαίου.

Στην εξεταστέα ύλη ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι παράγραφοι: 3.3.5., 3.4., 7.7., 7.8.

Επίσης, οι κατωτέρω παράγραφοι του ηλεκτρονικού εγχειριδίου (e-book) των Ε. Παπαγιάννη, κ.ά., Ιστορία Δικαίου, θα εξεταστούν με βάση κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία «Έγγραφα» στο e-class (και όχι από το εγχειρίδιο): 

8.2.1.3., 8.2.1.3.1., 8.2.1.3.2., 8.2.3.2., 8.2.5. (= Ανακάθαρση των παλαιών νόμων, Οι σωζόμενες βυζαντινές νομολογιακές πηγές (9ος  έως 14ος  αιώνας), Οι κυριότερες εκκλησιαστικές πηγές του δικαίου)·9.2.2.4. (= Το διαζύγιο στο βυζαντινό δίκαιο), 9.2.3. (= Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων)·10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4., 10.1.6., 10.1.6.1., 10.1.6.2. (= Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης στο Βυζάντιο)·11.2., 11.2.1., 11.2.2., 11.2.2.1.-5., 11.2.3., 11.2.3.1.-4., 11.2.4., 11.2.4.1.-3. (= Πηγές του μεταβυζαντινού δικαίου)·12.1., 12.1.1., 12.1.2., 12.2., 12.2.1., 12.2.2.1.2. (= Δικαϊκές σχέσεις κατακτητών και κατακτημένων. Λατινοκρατία-Τουρκοκρατία)·13.1., 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.4., 13.2., 13.2.1., 13.2.2. (= Η μελέτη του Πανδέκτη στη Δυτική Ευρώπη /Το δίκαιο κατά την Ελληνική Επανάσταση και επί Καποδίστρια [1821-1831]).

β) ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ-Ι. ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ,  Ιστορία Δικαίου (Νομική Βιβλιοθήκη).

Στην εξεταστέα ύλη ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι παράγραφοι: 41±65, 89±103, 144±163.