ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Καλούνται  οι αιτούντες μετεγγραφή ακαδ. έτους 2023-2024, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση  εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής, Ακαδημίας 45, Ισόγειο, Θυρίδα 4, στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

την Δευτέρα 20.11.2023 από 09.00πμ έως 14.00μ. και

την Τρίτη 21.11.2023 από 09.00πμ έως 14.00μ.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση  της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Για διευκόλυνσή σας, δείτε εδώ την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών/Μετακινήσεων και την Αίτηση Εγγραφής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ