ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 - 2024

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2023 - 2024

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων της Νομικής Σχολής της Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024  θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30) ως εξής:

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

1ο ΚΛΙΜ. στις 09:00 π.μ.

Από επώνυμο ΑΓΓ. έως ΖΟΥΜ.

(στο 1ο κλιμ. συμμετέχουν και οι πτυχιούχοι με ξενόγλωσσο επώνυμο)

 

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

2ο ΚΛΙΜ. στις 09:00 π.μ.

 Από επώνυμο ΘΕΟΔ. έως ΛΙΑΚ.

 

3οΚΛΙΜ. στις 11:00 π.μ.

Από επώνυμο ΛΟΥΠ. έως ΠΕΡΙΣ.

 

4οΚΛΙΜ. στις 13:00 μ.μ.

Από επώνυμο ΠΕΤΡ. έως ΨΥΧ.

 

Επισημαίνεται ότι: Για οδηγίες που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής της τελετής αποφοίτησης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία της Σχολής