ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΩΡΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η σημερινή ώρα ακροάσεως του Καθηγητή και Αναπλ. Κοσμήτορα Κ. Χριστοδούλου (Δευτέρα 17.6.2024 στις 17:00μμ.) μετατίθεται αύριο Τρίτη 18/6/2024 στις 17:00μμ στο Γραφείο 2, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος.

Εκ της Γραμματείας

Δευτέρα, 17.6.2024