ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ & ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ & ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επ. Πρόεδρος του ΣτΕ και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος.

 

Υπογράφηκε, στις 6 Ioυλίου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής καθηγητή κ. Λίνο-Αλέξανδρο Γ. Σισιλιάνο και τον Πρόεδρο της Αρχής, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

Η Νομική Σχολή και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ) συμφώνησαν να συνεργαστούν ενεργά με στόχο την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής τους δράσης, προς όφελος της ενημέρωσης και της διαρκούς επιμόρφωσης τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των στελεχών της ΑΠΔ, καθώς και των φοιτητών σχετικά με το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων.

Οι κ.κ. Μενουδάκος και Σισιλιάνος δήλωσαν τα εξής:

 «Ο ρόλος της Αρχής και η σημασία της νομολογίας της στη διάδοση των αρχών του δικαίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγχρόνως η ιστορία και η συμβολή της Νομικής Σχολής στην επιστημονική εξέλιξη, μεταξύ άλλων αυτού του δικαιϊκού κλάδου, παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις για την έναρξη συστηματικής συνεργασίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο φορέων η οποία θα αποφέρει οφέλη για την πιο αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι διαθέσιμο εδώ.