ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας. Σταματίας Παπαδάκη με θέμα: «Reconceptualising General Principles in International Law: An Examination of their Use as part of the Applicable Law of the International Court of Justice»H Επανεννοιολόγηση των Γενικών Αρχών στο Διεθνές Δίκαιο: Εξέταση της χρήσης τους ως Μέρος του Εφαρμοστέου Δικαίου του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης»), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/6 και ώρα 18:00, στην αίθουσα Γ, Ακαδημίας 45, 1ος όροφος.

Παράλληλα θα μεταδίδεται μέσω του συνδέσμου:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m804f68d4ee217ce0431f645eb7b0c337