ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ. 6824/2.5.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπηρεσίες πλέον θα λειτουργούν με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού και η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων και  σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στην ως άνω εγκύκλιο.

Ως εκ τούτου  η εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να γίνεται αποκλειστικά  με φυσική παρουσία κάθε Δευτέρα,  Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. στις θυρίδες της Σχολής (Ακαδημίας 45, ισόγειο) και στα γραφεία των Τομέων (Ακαδημίας 45 ημιώροφος).

Tέλος επισημαίνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμοδίους υπαλλήλους της Γραμματείας θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Σχολής https://www.law.uoa.gr/prosopiko/techniko_kai_dioikitiko_prosopiko/ για περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται εφικτή η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής