ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CHATBOT ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 31.05.2024 στην ιστοσελίδα της Σχολής μας λειτουργεί ChatΒot, ένας εικονικός βοηθός που χρησιμοποιεί τεχνολογία Generated AI με σκοπό να βοηθήσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της Νομικής Σχολής Αθηνών απαντώντας συχνές, γενικού τύπου ερωτήσεις των επισκεπτών της σελίδας. Το πρόγραμμα τρέχει πιλοτικά και μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες αναμένεται να βελτιωθεί και να οριστικοποιηθεί.