Menu

Νομική Σχολή

ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σπουδές

 

 

 

 

 

 

1997: Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου Paris II - Panthéon-Assas στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Άριστα με τα συγχαρητήρια της εξεταστικής επιτροπής, διάκριση καλύτερων διατριβών Paris II. Βραβείο εις μνήμην του Καθηγητού Νομικής Γεωργίου Μ. Τριανταφύλλου, ΕΚΠΑ.

 

1992: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα εμβαθυμένων σπουδών στην Ιστορία του Δικαίου Πανεπιστημίου Paris II - Panthéon-Assas (D.E.A. Histoire du Droit, de l’Économie et de la Société).

 

1991: Πτυχίο Νομικής Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου

Τομέας

Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688614

FAX

210 3228564

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

adimopoul[at]law.uoa[dot]gr

Ώρες Γραφείου

Χειμερινό Εξάμηνο: Τρίτη, 14:00-15.00, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος
Θερινό Εξάμηνο: Τετάρτη, 16.00-17.00, Ακαδημίας 45, 3ος όροφος

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

Προπτυχιακό επίπεδο:

Ιστορία Δικαίου, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Ιστορία Δικαίου (Δίκαιο Ελληνικής – Ρωμαϊκής Αρχαιότητας)

Διοικητικό Έργο

 

 

 

-  Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΠΑ.

-  Διοργάνωση ημέρας «Ανοικτών Πυλών» ΕΚΠΑ.

-  Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγράμματος CIVIS ΕΚΠΑ.

-  Συμμετοχή σε Επιτροπές Νομικής Σχολής. 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

-  Προπόνηση φοιτητών για το Διεθνή Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης Ρωμαϊκού Δικαίου – Κριτής Διαγωνισμού.

-  Μέλος επιστημονικών εταιρειών (Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών του Δικαίου, Ελληνική Παπυρολογική Εταιρεία, Center for Oratory and Rhetoric of Royal Holloway-University of London).

-  Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές εκδόσεων (Revue Internationale des Droits de l’Antiquité,  Revue Méditerrannées, Symposion – Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtgeschichte).

- Διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια – ερευνητικά εργαστήρια.  

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλία:

 1. Ρωμαϊκό Δίκαιο: αναδρομή στις πηγές του συγχρόνου δικαίου, Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ, Αθήνα (υπό έκδοση).
 2. Λεσβίων Πολιτείαι: Πολίτευμα και δίκαιο των πόλεων της Λέσβου (αρχαϊκοί, κλασικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοi χρόνοι),  Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ, Αθήνα (2015), 506 σ., ISBN-13: 978-618-5027-43-8.
 3. Q. T. CICERO, Εγχειρίδιο Προεκλογικής Εκστρατείας, Εισαγωγή-Μετάφραση από τα λατινικά, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα (2004), (5η έκδοση)167 σ.
 4. La rémunération de l’assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome, Studies of History in European Law (2), 

 

Άρθρα/Συμβολές:

 1. Ε. Παπαγιάννη - Η. Αρναούτογλου - Α. Δημοπούλου - Δ. Καράμπελας - Α. Λιαρμακόπουλος - Ι. Χατζάκης - Α. Χέλμης, Ιστορία Δικαίου, (e-book) Αθήνα (2015), ΚΑΛΛΙΠΟΣ (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
 2. Ελληνική Εταιρία Ιστορίας Δικαίου (εκδ.), Πηγές Ιστορίας του Δικαίου, Νομοθεσία, νομολογία, θεωρία, πράξη, (Sources of History of Law, Legislation, Jurisprudence, Theory, Praxis), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα (2008).
 3. «Δίκαια της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, 2010-2017: Ι. Ερευνητική δραστηριότητα», Ε.Κ.Ε.Ι.Ε.Δ., 48, 2018, σ. 201-205.
 4. «Η μέθη ως αδίκημα στη αρχαιοελληνική τέχνη», The Art of Crime (ηλ. Έκδοση), Νοέμβριος 2017.
 5. «The Characters of Theophrastuas: Reflections of Legal Practice in Every Day Life», στο G. Thüer, U. Yiftach, R. Zelnick-Abramovitz, Symposion 2017, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Tel Aviv, 20-23 Αυγούστου 2017, Βιέννη, 2018, σ. 413-436.
 6. “Χαλκιδέας λευθέρους κα ατονόμους ντας" (IG II² 44): Η έννοια της "ατονομίας" στα αρχαιοελληνικά ψηφίσματα”, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Καράκωστα, Αθήνα (2017).
 7. "Πλειονοψηφία και Δικαιοσύνη στην αρχαία Ρώμη", στο Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω, Η τύχη της αρχής της πλειονοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ως τους νεότερους χρόνους, Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Κ. Γ. Πιτσάκη, εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα (2017), σ. 49-64.
 8. “Response to Michele Faraguna: Some Reflections on Water Rights in Inscriptions From Beroia in Imperial Times”, στο D.F. Leão & G. Thür (εκδ.), Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Wien, 2016.
 9. κυρον στω: η έννοια της ακυρότητας στις αρχαίες ελληνικές επιγραφές”, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Κλαμαρή, Αθήνα (2016)σ. 121-145.
 10. “Necessitas non habet legem? Η έννοια της ανάγκης στο ιδιωτικό ρωμαϊκό δίκαιο”, Τιμητικός Τόμος Φίλιππου Δωρή, Ι, Αθήνα (2015), σ. 203-222.
 11. "Il diritto privato romano nella giurisprudenza dei tribunali ellenici.”, στο R. Reinoso Barbero (εκδ.), Principios Generales del Derecho. Antecedentes historicos y horizonte actual, Madrid (2014), σ. 1025-1030.
 12. Ἄκυρον ἔστω: Legal Invalidity in Greek Inscriptions”στο M. Gagarin - A. M. Lanni (εκδ.), SYMPOSION 2013, Papers on Ancient Greek and Hellenistic Legal History, Βιέννη (2014), σ. 249-275.
 13. “Ius Trium Liberorum: προνόμιο των ολίγων ή δικαίωμα των πολλών;”, στο Β. Λεονταρίτου – Κ. Μπουρδάρα – Ε. Παπαγιάννη (εκδ.), Αντικήνσωρ. Τιμητικός Τόμος Σπύρου Π. Τρωιάνου, Αθήνα (2013), σ. 493-510.
 14. “Droits réels et immunitas des provinces romaines de l’est, à l’époque républicaine : le cas du senatus consultum de agris Mytilenaeorum”, στο E. Chevreau – D. Kremer – A. Laquerrière-Lacroix (εκδ.), Carmina Iuris, Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris (2012), σ. 259-273.
 15. “La Bonne Fortune et son rôle civique dans les cités grecques et romaines”, στο B. Legras (εκδ.), Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Paris (2012), σ. 167-180.
 16. “Le rôle des esclaves dans l’économie athénienne : réponse à Edward Cohen”, SYMPOSION 2011, Vienna (2012), σ. 225-236.
 17. “Το ρωμαϊκό και βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στη νομολογία των τελευταίων χρόνων”, Τιμητικός Τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, Αθήνα-Κομοτηνή (2010), σ. 449-464.
 18. Η διαφθορά των δικηγόρων κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους”, Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκ, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (2010), σ. 189-210.
 19. Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène”, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 3ème série, LVII (2010), σ. 33-49.
 20. “Apeleutheroi: metics or foreigners?”, DIKE 11, 2008 (2010), σ. 27-50.
 21. “Ἀποξενοῦσθαι: ἀτιμία in Roman times?”, SYMPOSION 2009, Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, 2011, σ. 223-240.
 22. “Το νομικό πλαίσιο των δικηγορικών αμοιβών στο Ρωμαϊκό Δίκαιο”, στο Μ. Γιούνη (εκδ.), Δίκαιο και Ιστορία, Μελέτες Ιστορίας του Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή (2008), σ. 41-52.
 23. “Les garanties des dettes envers une fondation : le cas de Syll3 672 ”, Revue historique de droit français et étranger, 85 (3), Juillet-Septembre (2007), σ. 353-490.
 24. “Δίκαιο και ενιαία νομισματική πολιτική στην αρχαιότητα: η νομισματική συνθήκη Μυτιλήνης και Φώκαιας (400 π.Χ.)”, Επιστημονική επετηρίδα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης DIGESTA, Πανεπιστήμιο Θράκης, Μελέτες Ιστορίας του Δικαίου, 6 (2002), σ. 108-115.
 25. “Τα ψηφίσματα Ασυλίας του Κοινού των Αιτωλών υπέρ των Μυτιληναίων”, Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη, Αρχαία Δίκαια και Κοινωνία, Αθήνα-Κομοτηνή (2002), σ. 305-321.
 26. “Ο Δωδεκάδελτος Νόμος”, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, 36 (2002), σ. 329-342 
 27. “Medica, Obstetrix, Nutrix : les femmes dans les métiers médicaux et paramédicaux dans l’antiquité grecque et romaine”, SAITABI 49 (1999), σ. 273-287 = C. Alfaro Giner (εκδ.), Μas Alla de la Labor Matronalis: Aspectos del Trabajo Profesional Femenino en el Mundo Antiguo, Valencia (2001), σ. 273-287
 28. “Μαίες και τροφοί στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα: γυναικεία επαγγέλματα και σχέσεις δικαίου”, Επιστημονικό περιοδικό του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης DIGESTA, Πανεπιστήμιο Θράκης, Μελέτες Ιστορίας του Δικαίου, (2000), σ. 55-63.
 29. “Οι συντεχνίες των δικηγόρων κατά τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους”, Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενοπούλου 21 (2000), σ. 317-322 = “ Les corporations d’avocats au début de l’ère Byzantine ”, Byzantine Law στο Ch. Papastathis (εκδ.), Proceedings of the International Symposium of Jurists, Θεσσαλονίκη, 10-13 December 1998, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 307-316.
 30. “Το δικηγορικό λειτούργημα και οι αμοιβές του”, Τιμαί Ιωάννου Τριανταφυλλοπούλου, Αθήνα-Κομοτηνή (2000), σ. 251-269.
 31. “La Constitution des Athéniens du Pseudo-Xénophon, une approche comparative”, στο Ε. Cantarella - G. Thür (εκδ.), SYMPOSION 1997, Βιέννη (2001), σ. 61-74.

 

Βιβλιοκρισίες:

 1. «Maria Grazia Scaccetti, Manumissione testamentaria e doloso depauperamento dell' eredità giacente», Revue Hellénique de Droit International, 48, 1995, σσ. 453.
 2. «Institutions politiques et administration financière à Locres Epizéphyrienne», Revue Historique de Droit Français et Étranger, 76 (1), janv.-mars 1998, σσ. 67-73.
 3. Valeria Carro, «...Et ius et aequom postulas... Studio sull' evoluzione del significato di Postulare», Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell' Università degli Studi di Napoli « Federico II», Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 126. Band (Rom. Abt.), 2009, σελ. 600-601.