Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ

Σπουδές

 

 

 

 

1981: Πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (άριστα) 
1983: DEA de Philosophie de Droit από το Πανεπιστήμιο Paris II (καθ. Michel Villey) (assez bien)  
1984: DEA de Philosophie από το Πανεπιστήμιο Paris I (καθ. Jacques Bouveresse) (bien) 
1993: Doctorat d' Etat en droit public από το Πανεπιστήμιο Montpellier I (καθ. Michel Miaille) (très honorable)

 

Ακαδημαϊκή Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας

Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3385 392

FAX

210 3385 396

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

vvoutsak[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου 
Ώρα ακρόασης φοιτητών:

Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τετάρτη 13.15-14.15,  Ακαδημίας 45, 3ος όροφος

Διδασκαλία Μαθημάτων

 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
 • Μεθοδολογία Δικαίου
 • Φιλοσοφία Δικαίου
 

Διοικητικό Έργο

 
 • Μέλος του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου
 • Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Νομικής
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 
 • Ομιλία με θέμα «La solidarite internationale Ραςλς
 • Μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου», Université Européenne d'Eté (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences Humaines) - Sarandë (Albanie), 7-14 Σεπτεμβρίου 2008
 • Ομιλία με θέμα «The importance of legal argumentation», Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change (University of Jyväskylä), Finnish Institute Athens, 19-20 february 2009

 

Συγγραφικό Έργο

 

 1. «Η αρχή της αναλογικότητας: από την ερμηνεία στη διάπλαση δικαίου», εις Κ. Σταμάτη (επιμ.), Όψεις του Κράτους Δικαίου (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 1990), σς. 205-254 
 2. «Οικονομική ελευθερία, γενικό συμφέρον και νομοθετικά μέτρα οικονομικής πολιτικής», εις Tα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975 (Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997), σς. 387-409
 3. «Στον βαρύ ίσκιο του εγγυητισμού. Για το βιβλίο του Αντώνη Μανιτάκη Ερμηνεία του Συντάγματος και Λειτουργία του Πολιτεύματος», Ισοπολιτεία 2 (1998), σς. 273-292
 4. «Προκαταρκτικά ζητήματα της αναθεώρησης του Συντάγματος» (από κοινού με τον Φίλιππο Βασιλόγιαννη), εις Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκσυγχρονισμός των  Θεσμών (Αθήνα: Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2000), σς. 3-21
 5. «Η πρόκληση της αμεροληψίας. Η αναθεώρηση των διατάξεων για τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους», εις Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκσυγχρονισμός των  Θεσμών (Αθήνα: Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2000), σς. 239-260   
 6. «Η αρχή του κράτους δικαίου και οι νέες διατάξεις περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων», Νομικό Βήμα 1  (2002), σς. 7-27
 7. «Δημόσια ανάγνωση και σύγχρονο κοινωνικό κράτος» (από κοινού με τη Μαίρη Λεοντσίνη), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 111-112 (2003), σς. 133-158
 8. «Μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού: η πορεία του Michael Walzer», Εισαγωγή εις Michael Walzer, Η ηθική εντός και εκτός των συνόρων (Αθήνα: Εκδ. Πόλις, 2003), σς. 9-71
 9. «Ο ρεαλισμός των ρεαλιστών», εις Αντ. Μανιτάκη – Α. Τάκη (επιμ.), Τρομοκρατία και Δικαιώματα. Από την ασφάλεια του δικαίου στην ανασφάλεια δικαίου (Αθήνα: Σαββάλας, 2004), σς. 91-110 
 10.  «Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές», εις Χ. Σαββάκη et al., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2004),  σς. 87-105
 11.  «Το δικαίωμα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς: φορείς, θεμελίωση, λειτουργία», εις Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (επιμ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2004), σς. 137-171 
 12.  «Παιδεία και ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», Νομοκανονικά 4 (2004), σς. 11-56
 13.  «Οι σειρήνες της σύμφυσης. Εθελοντές και κράτος», εις Δ. Σωτηρόπουλο (επιμ.), Η άγνωστη κοινωνία των πολιτών (Αθήνα: Εκδ. Ποταμός, 2004), σς. 35-115
 14.  «Σύντεκνοι και μετανάστες. Εμπόδια της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα», Εισαγωγή εις A. Renaud – S. Mesure, AlterEgo(Αθήνα: Εκδ. Πόλις, 2005), σς. 17-44
 15.  «Δημόσια σφαίρα, πολιτικός ενθουσιασμός και αρετές. Με αφορμή το βιβλίο Κοινωνία και σύνταγμα του Γιάννη Α. Τασόπουλου», Ισοπολιτεία, 12/3 (2008-9), σς. 163-203
 16.  «Die ökonomische Handlungsfreiheit im Lichte neuster Entwicklungen der griechischen Rechtssprechung», in Karl Riesenhuber – Ioannis Karakostas (Hrsg.), Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht. Deutsch-griechische Perspektiven (Berlin: de Gruyter, 2009), pp. 27-45
 17.  «Droits et obligations chez Ronald Dworkin», εις Jean-Louis Autin - Lorence Weil (éd.),  Mélanges Michel Miaille (Montpellier, 2009), σς. 85-100
 18.  «Ισότητα και ελευθερία: εντάσεις και συναρμογές», Προλεγόμενα εις P. Savidan, Η ισότητα των ευκαιριών (Αθήνα: Εκδ. Πόλις, 2011), σς. 9-24
 19.   «Οι αρχαιότητες και το αρχικό νόημα», Ισοπολιτεία 16-17 (2013-4), σς. 79-158
 20.  «Σύνταγμα και ιδιωτικές σχέσεις: η αξία της συνταγματικής διάταξης για την τριτενέργεια», εις Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους (επιμ.), Οικονομικές διαστάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης σε συνθήκες κρίσης. Πρακτικά Συνεδρίου 15-16 Δεκεμβρίου 2014 (Αθήνα: Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, 2015), σς. 217-223 
 21.  «Ιδιωτικός βίος και ιδιωτικό δίκαιο», Το Σύνταγμα 1-2 (2016), σς. 661-691
 22.  «Why Should the State Protect Cultural Heritage? The Answer Offered by Greek Law»,in S. Voutsaki & P. Cartledge (eds.), Ancient Monuments and Modern Identities. Towards a critical history of archaeology in 19th and 20th century Greece (London: Routledge, 2017), σς. 199-211
 23.  «Παραλλαγές του Άλλου», The ArtofCrime, Νοέμβριος 2016, σελ. 5
 24.  «L’application du droit: faculté de juger et arguments», D. Charalambis – Ch. Papaharalambous (Hg.), Jus, Ars, Philosophia et Historia. Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag (Athen – Baden-Baden: Sakkoulas Publications – Nomos Verlag, 2017), σς. 331-246
 25.  «Πολιτικά δικαιώματα: μεταξύ δημοκρατίας και ηθικής αυτονομίας», εις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων (επιμ.),  Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. Προκλήσεις και προοπτικές στη δημοκρατία τον 21ο αιώνα (Αθήνα: 2018), σς. 57-73
 26.  «Ναυτικοί εν πλω: Νicholas Papaspyrou, Constitutional Argument and Institutional Structure in the United States», The Art of Crime, Νοέμβριος 2018, σελ.8
 27.  «Ορθό και αγαθό: από την ηθική προς το δίκαιο», εις Τιμητικό Τόμο Θανάση Παπαχρήστου (Αθήνα: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2019), σς. 209-241
 28.  «Καλλιέργεια των τεχνών, καλλιέργεια των πολιτών»,  εις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων (επιμ.), Τέχνη και Δημοκρατία (Αθήνα: 2020), σς. 45-63
 29.  «Το δικαίωμα στο λάθος», BooksJournal  112 (2020), σς. 28-36
 30.  «Η αξία της αξίωσης. Απάντηση στον Κώστα Ανδρουλιδάκη», BooksJournal116 (2021), σς. 8-9
 31.  «Rights and moralism», J. Hasanbegovic (ed.), On Equality & Liberty and their  Contemporary Meaning (Belgrade: Dosije Studio, 2021), σς, 109-133
 32.  «Πριν και πέρα από την ανεκτικότητα: η περίπτωση της Ελλάδας», επίμετρο εις D. Lacorne, Τα όρια της ανεκτικότητας. Οι αξίες του Διαφωτισμού και ο φανατισμός (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2021), σς. 321-346
 33.  «Ο Παναγιώτης Κονδύλης ενώπιον του δικαστή. Μια άσκηση», εις Κ. Τζαβάρα (επιμ.), Η διαρκής επικαιρότητα του Παναγιώτη Κονδύλη. Επιστημονικό συμπόσιο στη μνήμη του Παναγιώτη Κονδύλη (1943-1998) (Βουλή των Ελλήνων: Αθήνα, 2022), σς. 105-135   
 34.  «Ιδιωτικός βίος και δημόσιος θάνατος. Σκέψεις με αφορμή το Εκεί που ζούμε του Χρήστου Κυθρεώτη»,BooksJournal 126 (2022), σς. 58-62
 35.  «Ο λαός των διαβόλων: ένα επιχείρημα για τις σχέσεις ηθικής και δικαίου», Δευκαλίων 36 (2022), σς. 33-65
 36.  «Οι αρετές εμπρός στην τυχαιότητα», Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (υπό έκδοσιν)
 37.  «Το δύσβατο μονοπάτι του ορθού», εις Τόμο προς τιμήν του καθηγητή Στέλιο Βιρβιδάκη (υπό έκδοσιν)
 38.  «Ο ρόλος του δικηγόρου», εις Τόμο προς τιμήν του καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου (υπό έκδοσιν)