Menu

Νομική Σχολή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ

Σπουδές

 

 

 

 

1981: Πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (άριστα) 
1983: DEA de Philosophie de Droit από το Πανεπιστήμιο Paris II (καθ. Michel Villey) (assez bien)  
1984: DEA de Philosophie από το Πανεπιστήμιο Paris I (καθ. Jacques Bouveresse) (bien) 
1993: Doctorat d' Etat en droit public από το Πανεπιστήμιο Montpellier I (καθ. Michel Miaille) (très honorable)

 

Ακαδημαϊκή Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας

Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3385 392

FAX

210 3385 396

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

vvoutsak[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου 
Ώρα ακρόασης φοιτητών:

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
 • Μεθοδολογία Δικαίου
 • Φιλοσοφία Δικαίου
 

Διοικητικό Έργο

 
 • Μέλος του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου
 • Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Νομικής
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 
 • Ομιλία με θέμα «La solidarite internationale Ραςλς
 • Μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου», Université Européenne d'Eté (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences Humaines) - Sarandë (Albanie), 7-14 Σεπτεμβρίου 2008
 • Ομιλία με θέμα «The importance of legal argumentation», Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change (University of Jyväskylä), Finnish Institute Athens, 19-20 february 2009

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. «Η αρχή της αναλογικότητας: από την ερμηνεία στη διάπλαση δικαίου», εις Κ. Σταμάτη (επιμ.), Όψεις του Κράτους Δικαίου (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 1990)
 2. «Οικονομική ελευθερία, γενικό συμφέρον και νομοθετικά μέτρα οικονομικής πολιτικής», εις Tα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975 (Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997)
 3. «Στον βαρύ ίσκιο του εγγυητισμού. Για το βιβλίο του Αντώνη Μανιτάκη Ερμηνεία του Συντάγματος και Λειτουργία του Πολιτεύματος», Ισοπολιτεία, 2 (1998), 273-292
 4. «Η πρόκληση της αμεροληψίας. Η αναθεώρηση των διατάξεων για τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους», εις Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκσυγχρονισμός των  Θεσμών (Αθήνα: Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα), σς. 239-260
 5. «Προκαταρκτικά ζητήματα της αναθεώρησης του Συντάγματος» (από κοινού με τον Φίλιππο Βασιλόγιαννη), εις Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκσυγχρονισμός των  Θεσμών (Αθήνα: Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα), σς. 3-21
 6. «Η αρχή του κράτους δικαίου και οι νέες διατάξεις περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων», Νομικό Βήμα 1  (2002), σς. 7-27
 7. «Δημόσια ανάγνωση και σύγχρονο κοινωνικό κράτος» (σε συνεργασία με τη Μαίρη Λεοντσίνη), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 111-112 (2003), σς. 133-158
 8. «Μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού: η πορεία του Michael Walzer», Εισαγωγή εις Michael Walzer, Η ηθική εντός και εκτός των συνόρων (Αθήνα: Εκδ. Πόλις, 2003), σς. 9-71
 9. «Ο ρεαλισμός των ρεαλιστών», εις Αντ. Μανιτάκη - Α. Τάκη (επιμ.), Τρομοκρατία και Δικαιώματα. Από την ασφάλεια του δικαίου στην ανασφάλεια δικαίου (Αθήνα: Σαββάλας, 2004), σς. 91-110

 10. «Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές»,εις Χ. Σαββάκης et al., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2004),  σς. 87-105
 11. «Το δικαίωμα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς: φορείς, θεμελίωση, λειτουργία», εις Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (επιμ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2004), σς. 137-171

 12. «Παιδεία και ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», Νομοκανονικά 4 (2004), σς. 11-56
 13. «Οι σειρήνες της σύμφυσης. Εθελοντές και κράτος», εις Δ. Σωτηρόπουλο (επιμ.), Η άγνωστη κοινωνία των πολιτών (Αθήνα: Εκδ. Ποταμός, 2004), σς. 35-115
 14. «Διεθνείς σχέσεις και αλληλεγγύη. Το επιχείρημα του John Rawls», Ισοπολιτεία 8 (2004), σς. 185-204
 15. «Σύντεκνοι και μετανάστες. Εμπόδια της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα», εισαγωγή εις A. Renaud - S. Mesure, Alter Egoμτφ. στα ελληνικά: Φροσύνα Στεφοπούλου (Αθήνα: Εκδ. Πόλις, 2005), σς.7-43
 16. «Ιδιωτικότητα και αυτονομία», Cogito 3 (2005), σς. 36-40
 17. «Δημόσια σφαίρα και αρετές. Με αφορμή το βιβλίο Κοινωνία και Σύνταγμα στην Ελλάδα. Μεταξύ πολιτικού ενθουσιασμού και ευπρέπειας του Γιάννη Α. Τασόπουλου», Ισοπολιτεία 12 (2008-9, υπό έκδοσιν)
 18. «Why should the state protect the cultural heritage? The answer offered by Greeklaw», εις Sophia Voutsaki - Paul Cartledge (eds.), Ancient Monuments and Modern Identities. A Cultural History of Archaeology in 19th and 20th Century's Greece
 19. «Die ökonomische Handlungsfreiheit im Lichte neuster Entwicklungen der griechischen Rechtssprechung», εις Karl Riesenhuber - Ioannis Karakostas (Hrsg.), Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht. Deutsch-griechische Perspektiven (Berlin: de Gruyter, 2009), σς. 27-46
 20. «Droits et  obligations chez Ronald Dworkin», Jean-Louis Autin - Lorence Weil (eds.), Melanges Μichel Miaille (Montpellier: 2009)
 21. Ιδιωτικός βίος. Θεωρία ενός δικαιώματος (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, υπό έκδοσιν)