Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΕΛΕΝΗ ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ

Σπουδές

 
 • Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.)
 • Πανεπιστήμιο Pantéon-Assas (Paris II)
 • Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Από την ιατρική δεοντολογία στην βιοηθική. Μια μελέτη της Κοινωνιολογίας του δικαίου» 
 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας

Ιστορίας & Θεωρίας δικαίου

Τηλέφωνο

2103688602-  2109613902

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

erethemn@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τετάρτη 13:00-14:00, Ακαδημίας 45, γραφείο 7, 2ος όροφος

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Γενική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του δικαίου, Φεμινισμός και δίκαιο, Λογοτεχνία και δίκαιο (σεμινάριο)

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Κοινωνική θεωρία και δίκαιο, Ερευνητική μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας του δικαίου

 

Διοικητικό Έργο

Διευθύντρια ΠΜΣ "Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου" και "Ποινικές Επιστήμες" για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Μέλος της ΓΣ του Τμήματος και Αν. Διευθύντρια του ΠΜΣ Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2017)

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2015)

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

Βιβλία:

 • De la déontologie médicale à la bioéthique. Etude de sociologie juridique, Διδακτορική διατριβή, Université Panthéon~Assas~Paris II, Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille, 2001.
 • Ρύθμιση ή αυτορρύθμιση; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Θεσμοί της Ελληνικής Κοινωνίας, τ. 20,2003.
 • Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012.
 • Φεμινισμός και Δίκαιο, 2016 [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (repository.kallipos.gr), στο http://hdl.handle.net/11419/6177 (με Μαρίνα Μαροπούλου & Χριστίνα Τσακιστράκη)
 • H συντροφικότητα και το σύμφωνο συμβίωσης. Η οπτική της Κοινωνιολογίας του δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλας (υπό έκδοση).

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

 • Η βιοηθική και η ρύθμιση της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.), σε: Θ.Κ. Παπαχρίστου κά, Αυτορρύθμιση, Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 133-161.
 • Οι δικηγόροι των Αθηνών : Μια κοινωνιολογική προσέγγιση, σε: Χρ. Βερναρδάκης (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004, Αναλύσεις πολιτικής και κοινωνικής έρευνας, Σαββάλας, Αθήνα, 2005, σ.  258-316.
 • To δίπολο «παραβάτης / ασθενής» μέσα από το λόγο του νομοθέτη και την   απόφαση του δικαστή, σε: Καράκωστας, Κ./ Μαλλιώρη, Μ./ Σολδάτος, Κ./ Κουτσουράδης, Α. (επιμ.), Ψυχιατρική & δίκαιο ΙΙ, Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ. Ν.Σάκκουλας, 2008, σ. 125-171.
 • Μια συγκριτική έμφυλη ανάγνωση των αλλαγών του δικαίου της συγγένειας μετά τη ρύθμιση της βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε: Μαροπούλου, Μ. (επιμ.), Το φύλο, το σώμα και η έμφυλη διαφορά: η συνάντηση δικαίου και κοινωνικής προβληματικής, Αθήνα, εκδ. Ε.Κ.Π.Α. & Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, 2008, σ. 49-65.
 • European Public Sphere and Digital Political Communication: Facebook as a        medium of political expression and participation, Proceedings of the 4th    International Conference on Information Law and Ethics, Bottis, M./ Alexandropoulou, E. (eds), Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, 2012. –e book –
 • Η ρύθμιση της βιοϊατρικής  και το μετανεωτερικό παράδειγμα της σχέσης του δικαίου με την ηθική, σε :  Στ.Τσινόρεμα/ Κ.Λούη (επιμ),Θέματα Βιοηθικής. Η Ζωή, η Κοινωνία και η Φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2013, σ. 171-192.
 • Η βιοηθική ως μοντέλο ρύθμισης και ελέγχου της βιοϊατρικής στην Ελλάδα: απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις, σε: Κανελλοπούλου- Μπότη, Μαρία/ Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φερενίκη (επιμ.),  Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Σύγχρονες Προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος, Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου, 1-2 Μαρτίου 2013Αθήνα, Broken Hill Partners  Ltd, 2014, σ. 295-317.
 • Νομικός  πλουραλισμός και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Η οπτική της κοινωνιολογίας του δικαίου, σε: Τιμητικό τόμο Σπ. ΒρέλληΣε αναζήτηση της δικαιοσύνης, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ.825-846
 • Ομόφυλα ζευγάρια και Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: σεξουαλική ελευθερία, οικογενειακή ζωή και γονεϊκή σχέση, σε: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, : Εφ. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη κά, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 18, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Εκδ.  Σάκκουλα,  2014, σ. 147-180.
 • Greek Data Protection Authority and e-Governance after the crisis, ICIL 2014 Proceedings, Lifting barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics, Thessaloniki, 30-31 May 2014, University of Macedonia Press, 2014.
 • Το δίκαιο ανηλίκων στην πράξη: Η πρώτη νομική κλινική για τα δικαιώματα των παιδιών στην Ελλάδα, σε: Γασπαρινάτου, Μ. (επιμ.), Τιμητικός τόμος Νέστορα Κουράκη Ι, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2016 (ψηφιακή έκδοση), σ. 1984-2004.
 • Συντροφικότητα, γάμος και συγγένεια χωρίς έμφυλη διαφορά: μια πρόκληση για το οικογενειακό δίκαιο, σε: Τιμητικό Τόμο για την καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 787-815.
 •  (Με Χρύσα Καπαρτζιάνη & Ιωάννη Φλυτζάνη, Υποψήφιους διδάκτορες Νομικής ΕΚΠΑ) Φωνές από τα κάτω: το δίκαιο στο λόγο των κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, σε: Χριστιάνα Κωσταντοπούλου (επιμ.), Αφηγήσεις της κρίσης: Μύθοι και Πραγματικότητες, Αθήνα, Παπαζήσης, 2017, σ. 269-308.
 •  (Mε Λάουρα Μαράτου-Αλιμπράντη), Prostitution Policy in Greece, in: Synnøve Økland Jahnsen/ Hendrik Wagenaar, Assessing Prostitution Policies in Europe, Routledge, 2018,   p. 346-359. ISBN 9781138224919 Series: Interdisciplinary Studies in Sex for Sale
 • Παιδιά με τρεις γονείς: τεχνοεπιστημονική ελευθερία και ηθικοπολιτική οριοθέτηση, Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Θεσσαλονίκη 2-3 Νοεμβρίου 2018 (υπό έκδοση).
 • Το σημείο ισορροπίας των κανονιστικών αρχών για τη στάθμιση της προστασίας δεδομένων υγείας με την προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας, σε: Μ.Κανελλοπούλου-Μπότη/ Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί προβληματισμοί IV,  Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα,  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2019, σ. 161-177.
 • Η θεσμική αναγνώριση των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών ασθενών, Επιστημονική Εκδήλωση Ομίλου Μελέτης Ιατρικού δικαίου και Βιοηθικής, Δικαιώματα των ασθενών Σύγχρονες προκλήσεις, Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 11 Απριλίου  2019 (υπό έκδοση)
 • (με Ιωάννη Φλυτζάνη) υποψήφιο διδάκτορα Νομικής ΕΚΠΑ)  Η κοινωνιολογία στην Νομική Σχολή Αθηνών και η στιγμή του Θανάση Παπαχρίστου, Αναμνηστικός τόμος Θ.Κ.Παπαχρίστου (υπό έκδοση)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • The change of Greek Administrative Practice within the Context of European integration, Paper presented at International joined Meeting of Research Committee on Sociology of Law (RCSL) of the International Sociological  Association (ISA) and Law and Society Association, Law and Society in the 21st century – Berlin 2007,  Humboldt University, 25-28 Ιουλίου 2007,  http://www.lawandsociety.org
 • Old and new sources of disobedience towards the Law in Greek society after the crisis, Congrès Mondial Comite de Recherche en Sociologie du Droit de l’Association Internationale de Sociologie - ISA/RCSL, Sociologie du droit et action politique, Toulouse, 3-6 Septembre 2013. 
 • (με υποψήφιο διδάκτορα Ιωάννη Φλυτζάνη), Re-defining the Greek land within European Union’s version of center/periphery dialectic: the Hellinikon Airport area in Athens, Critical Legal Conference 2015, Law, Space and the Political, Wroclaw, Poland, 3-5 September 2015
 • Striving for an Alternative Path: Reimagining Politics and Law in the Never-Ending Greek Crisis, 3rd ISA Forum of Sociology, The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, 10-14 Ιουλίου 2016 (www.isa-sociology.org/forum-2016/).
 • (με υποψήφιο διδάκτορα Ιωάννη Φλυτζάνη), Greek Migration Policy and Refugees: Between EU’s governance and citizenship? 13th Conference of the European Sociological Association, (Un)Making Europe:Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Αthens, 29/8/2017, https://www.europeansociology.org/sites/ default/ files/ uploads/ esa2017-programme-book.pdf
 • To care or to cure? Demographic Reality and bioethical choices, International Anniversary Conference, 1997-2017: 20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedecine,. What are the achieved gains and its potentials?, IDIVAL-University of Cantabria (Spain), ESHPM-Erasmus University Rotterdam (The Netherlands) and Laboratory for the Research of Medical Law and Bioethics/Aristotle University of Thessaloniki (Greece) Θεσσαλονίκη, 8-9 Δεκεμβρίου 2017.
 • Ανθρώπινο σώμα ή/και βιολογικό υλικό: από την βιοηθική αναζήτηση στην νομικοπολιτική επιλογή, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής, Ηθικής και Βιοηθικής, Το φυσικό και το τεχνητό υπό το πρίσμα των αναπαραγωγικών και βελτιωτικών τεχνολογιών, συνδιοργάνωση από  το Εργαστήριο Φιλοσοφικής  Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκη, 8-10 Δεκεμβρίου 2017.
 • Προγενέστερες Οδηγίες και Ευθανασία, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών κά, Η ζωή πριν τον θάνατο: ευ ζην και ευ θνήσκειν, Κολυμπάρι Χανίων, 29 Μαρτίου 2018-1 Απριλίου 2018.
 • Παιδιά με τρεις γονείς: τεχνοεπιστημονική ελευθερία και ηθικοπολιτική οριοθέτηση, Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Θεσσαλονίκη 2-3 Νοεμβρίου 2018 (υπό έκδοση).
 • Η θεσμική αναγνώριση των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών ασθενών, Επιστημονική Εκδήλωση Ομίλου Μελέτης Ιατρικού δικαίου και Βιοηθικής, Δικαιώματα των ασθενών Σύγχρονες προκλήσεις, Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 11 Απριλίου  2019 (υπό έκδοση)