Menu

Νομική Σχολή

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΖΑΡΤΖΗ

Σπουδές

 

 

Πτυχίο Τμήματος Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981), βαθμός άριστα
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στο Διεθνές Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Παρισίων-ΙΙ (1983), βαθμός λίαν καλώς
Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat d’Etat en droit), Πανεπιστήμιο Παρισίων-ΙΙ, βαθμός άριστα

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγήτρια

Τομέας

Διεθνών Σπουδών

Τηλέφωνο

210 3688623

FAX

210 3615 812

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

phpazart[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

Προπτυχιακά

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαïκού Δικαίου
 • Σεμινάριο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Μεταπτυχιακά

 • Διεθνείς Δικαιοδοτικοί Θεσμοί
 • Κοινό πρόγραμμα θερινών μαθημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Temple
 • μάθημα: International Dispute Resolution (1998-2001)
 

Διοικητικό Έργο

Μέλος Επιτροπής Erasmus

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Visiting Fellow, Lauterpacht Research Center for International Law, Cambridge (1998)
 • Έχει προσκληθεί να διδάξει ή να δώσει διαλέξεις στα Πανεπιστήμια Bordeaux (1993), Βιέννης (1998), Paris-I (2003), Paris-II (2004), Οξφόρδης (2008)
 • Διευθύντρια Σπουδών του γαλλόφωνου τμήματος του κύκλου μαθημάτων Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (2003)
 • Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1998-2008)
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή και τη Διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου
 • Εισηγήτρια του Επιστημονικού Συμβουλίου ΥΠΕΞ (2005-2006)
 • Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ιθαγενείας (2009- )
 • Πρόεδρος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικός κλάδος της International Law Association
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, της Societe francaise pour le droit international, της European Society of International Law, της American Society of International Law

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΒιβλία

 1. Les engagements internationaux en matière de règlement pacifique des différends entre États, Paris, L.G.D.J., 1992 (Βραβείο Guggenheim 1993)
 2. La succession d´États aux traités multilatéraux à la lumière des mutations territoriales récentes, Paris, Pedone, 2002
 3. La répression pénale des crimes internationaux, I.H.E.I., Cours et travaux, no.8, Paris, Pedone, 2007
 4. Η ποινική καταστολή στο διεθνές δίκαιο. Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη στη σύγχρονη εποχή, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007
 5. Άγγ. Γιόκαρη, Φ. Παζαρτζή, Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008.
 6. P.-M. Eisemann & P. Pazartzis, La jurisprudence de la Cour internationale de justice, Paris, Pedone, 2008 (Βραβείο Charles Aubert–Droit, Academie des Sciences Morales et Politiques, 2008).

 

II. Εκδοτική επιμέλεια

 1. Άγγ. Γιόκαρη, Φ. Παζαρτζή (επιμ.), Η διεθνής ευθύνη των κρατών στα Άρθρα της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, στη διεθνή νομολογία και βιβλιογραφία, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004.
 2. Κ. Κούφα, Φ. Παζαρτζή (επιμ.), Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007.

 

ΙΙΙΆρθρα

 1. "La renégociation des dettes: l'example allemand (1953) et indonesien (1970)", in D. Carreau, M. Shaw (éds.), La dette extérieure, Académie de droit international de La Haye, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, 57-77.
 2. “La Grèce et la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice”, 48 Revue hellénique de droit international, 1995, 109-125.
 3. “La reconnaissance d´ ‘une République yougoslave’: la question de l´ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)”, Annuaire français de droit international, 1995, 281-297.
 4. “State Succession to Multilateral Treaties: Recent Developments”, Austrian Review of International and European Law, 1998/3, 397-415.
 5. “Mesures de suivi dans le cadre des procédures devant les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc”, in H. Ruiz-Fabri, L.-A. Sicilianos, J.-M- Sorel (éds.), L’effectivité des actes des organisations internationales: mécanismes de suivi et de contrôle, Athènes, Ant. N. Sakkoulas/Paris, Pedone, 1998.
 6. “Loi no. 2665/1998. Application des résolutions 827/25-5-1993 et 955/8-11-1994 du Conseil de sécurité de l’ONU instituant deux Tribunaux pénaux internationaux chargés de juger des violations graves du droit international humanitaire commis  sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda”, 52 RHDI, 1999/1, 235-242.
 7. “Le crime de génocide devant le Tribunal penal international pour le Rwanda”, in S. Perrakis (ed.), International Criminal Court: A New Dimension in International Justice. Questions and Prospects for a New Humanitarian Order, Athènes, Ant. N. Sakkoulas, 2002, 197-209.
 8. “Tribunaux pénaux internationalisés: une nouvelle approche à la justice pénale (inter)nationale”?, Annuaire francais de droit international, 2003, 646-661.
 9. «Η κωδικοποίηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», στο Ά. Γιόκαρης, Φ. Παζαρτζή (επιμ.), Η διεθνής ευθύνη των κρατών στα Άρθρα της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, στη διεθνή νομολογία και βιβλιογραφία, Σειρά Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής (Διευθυντής: Εμμ. Ρούκουνας), τ. 5, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004,15-27.
 10. “Secession and International Law: the European Dimension”, M. Kohen (ed.), Secession – International Law Perspectives, Cambridge University Press, 2006, 355-373.
 11. “Le rôle de la pratique dans le droit coutumier”, R. Huesa Vinaixa & K. Wellens (dir.), L’influence des sources sur l’unité et la fragmentation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2006, 81-102.
 12. «Διεθνοποιημένα ποινικά δικαιοδοτικά όργανα: μια «μεταβατική» ποινική δικαιοσύνη; στο: Κ. Κούφα, Φ. Παζαρτζή (δ/ση έκδ.), Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων & Ένωση Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικός κλάδος της International Law Association, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007, 83-111.
 13. «Η διεθνής ευθύνη κράτους για ενέργειες της δικαστικής εξουσίας», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007/2, σελ. 457-472.
 14. «Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ενώπιον διεθνών ποινικών δικαστηρίων», στο: Φ. Σπυρόπουλος (επιμ.), Εκδίκαση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σελ. 53-74.
 15. «Η γνωμοδότηση του ΕΔΔΑ για την εκλογή των μελών του», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008/ΙΙ, σελ. 713-720.
 16. «Μπορεί ένα κράτος να διαπράξει γενοκτονία; Σκέψεις με αφορμή την Υπόθεση γενοκτονίας (Βοσνία κατά Σερβίας) ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης», Επιστημονικό Μνημόσυνο των Καθηγητών Γεωργίου Μαριδάκη και Ιωάννη Σπυρόπουλου 18.5.2007, Ι.Δ.Ν.Μ., Αθήνα-Θες/νίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009, σελ. 71-78.
 17. “ Le droit coutumier revisité: quelques remarques à propos de l’étude du CICR sur le droit international humanitaire », in S. Perrakis, M.-D. Marouda (éds.), Armed Conflicts and International Humanitarian Law, Athènes/Bruxelles, Éditions Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, 2009, σελ. 183-198.
 18. “La responsabilité internationale de l’Etat pour génocide : l’affaire du crime de génocide devant la CIJ” , Proceedings of the Colloquium on the Genocide Convention at 60 organised in Athens in November 2009 by the Hellenic Branch ILA and the Marangopoulos Foundation for Human Rights [υπό δημοσίευση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα/Bruylant, 2010].

 

IV. Διδακτικά κείμενα

 1. Λ.-Α. Σισιλιάνος, Φ. Παζαρτζή, Μ. Γαβουνέλη (επιμ.), Διεθνές Δίκαιο. Κείμενα, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007.