Menu

Νομική Σχολή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές - Ακαδημαϊκοί τίτλοι 

 

 

 

 

 

 

 

Πτυχίο (2000): Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικής (βαθμός «Λίαν Καλώς»).

Μεταπτυχιακές Σπουδές (2000-2002): Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία - Φιλοσοφία - Κοινωνιολογία - Εκκλησιαστικό), με κατεύθυνση «Εκκλησιαστικό Δίκαιο» (βαθμός «Άριστα»). Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (1.1.2001 - 30.12.2001) του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου και, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2001-2002 και 2004-2006).

Διδακτορική Διατριβή (2009): Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (βαθμός «Άριστα»). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Η διάπλαση της έννοιας της θρησκευτικής ελευθερίας στη νομολογία του Αρείου Πάγου».

Ακαδημαϊκή  Θέση

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας

Θεωρίας και Ιστορίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)

Τηλέφωνο

210 3688607

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

georgeand[at]law.uoa[dot]gr

georgeandrouts[at]gmail[dot]com

Ώρες Γραφείου

Τρίτη         16.00 - 17.00

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

Ι. Προπτυχιακό επίπεδο:

Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Υποχρεωτικής Επιλογής - Ε΄ εξάμηνο).

Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου· κατεύθυνση: Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια (Ελεύθερης Επιλογής - Η΄ εξάμηνο). 

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Χειμερινό εξάμηνο: I. Πηγές εκκλησιαστικού δικαίου, II. Διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας

Εαρινό εξάμηνο: I. Διατοπικό εκκλησιαστικό δίκαιο, II. Εκκλησιαστικό δίκαιο και δικαστηριακή πρακτική 

Λοιπές δραστηριότητες

Επιστημονικός Συνεργάτης Γ. Γραμματείας Θρησκευμάτων (2003-2004)

Μέλος της Γραμματείας Συντάξεως και της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεωρήσεως Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου «Νομοκανονικά».

Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου».

 

 

Συγγραφικό Έργο

(Περιλαμβάνονται μόνο 
βιβλία, μελέτες, συμβολές, και άρθρα, και όχι 
σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, βιβλιοκρισίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Βιβλία:

1.Η θρησκευτική ελευθερία κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου, [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά: Β´, Μελέτες, 1], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Α. Ν. Σάκκουλας, 2010, σσ. 444.

2.Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, 2η έκδ. (με τη συνεργασία Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ), Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σσ. XXXIV + 300.

3.Όψεις ενοριακής διοικητικής οργανώσεως στην Εκκλησία των Πατρών κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα (1830-1930) (με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές), Πάτρα: εκδ. «Πελοπόννησος», 2017, σσ. 308.

4.Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας, (Συνήγορος του Πολίτη - Αρχή Προστασίας Δεδομένων), [= Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, 1,], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σσ. XVI + 186.

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

1.«Είσοδος και εγκαταβίωση στο Άγιον Όρος», Νομοκανονικά 2/2006, σσ. 73-104 (και ανάτυπο με την ίδια σελιδαρίθμηση και περίληψη στην αγγλική).

2. «Το άβατο του Αγίου Όρους υπό το πρίσμα της συνταγματικής έννομης τάξης. 80 χρόνια από την κύρωση του Καταστατικού Χάρτη (1926-2006)», Νομικός Φάκελος, τεύχ. 16 (2006) 15.

3. «Το μεταθετό των Επισκόπων στην Εκκλησία της Ελλάδος», Νομοκανονικά 2/2007, σσ. 35-68.

4. «Η άρνηση μεταγγίσεως αίματος από τους “Μάρτυρες του Ιεχωβά”. Ένα ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας», Νομοκανονικά 2/2008, σσ. 91-105.

5. «Η άσκηση της εκκλησιαστικής οικονομίας στην Εκκλησία της Ελλάδος. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 4 περίπτ. δ´ και 6 § 3 Ν. 590/1977», Νομοκανονικά 2/2010, σσ. 11-56.

6. «Το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία», Νομοκανονικά 1/2011, σσ. 31-88.

7. «Οι “περί θρησκείας” διατάξεις στο Σύνταγμα του 1911- Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ψήφισή του», Θεολογία 83 (2012) 345-354.

8. «Το όριο ηλικίας των Αρχιερέων στην Εκκλησία της Ελλάδος. Μία νομοκανονική θεώρηση», Θεολογία 84 (2013) 255-283.

9. «Περί παραγραφής των αποδοχών των εφημερίων», Εφημέριος 63 (2014) 31-32.

10. «Ι. Ναός Αγ. Ανδρέου Πατρών: η περιπέτεια μιας ερανικής εισφοράς (άρθρο 11 Ν. 3485/1955). Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία των Πατρών», Θεολογία 85 (2014) 327-345.

11. «Περιύβριση νεκρών», Νομοκανονικά 2/2014, σσ. 9-23.

12. «Οι Κανονισμοί "Περί εφημερίων και διακόνων" των Εκκλησιών Ελλάδος (230/2012) και Κρήτης (1/2013). Συγκριτική επισκόπηση», Νομοκανονικά 1/2015, σσ. 47-64 = Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015, σσ. 323-346 = Θεολογία 87 (2016) 303 επ.

13. «Η ανέκδοτη αλληλογραφία του έτους 1937 μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και Οικουμενικού Πατριαρχείου για την καύση των νεκρών», Θεολογία 86 (2015) 213-230.

14. «Καύση των νεκρών: Νομική θεώρηση ενός “ταλαιπωρημένου”  δικαιώματος», Νομοκανονικά 2/2015, σσ. 105-122.

15. «Οι μικτοί γάμοι κατά την πολιτειακή νομοθεσία: Στο μεταίχμιο νομιμότητας και κανονικότητας», Νομοκανονικά 1/2016, σσ. 9-41.

16. (σε συνεργασία με Β. Κ. Μάρκο), «Νομοθετικές παλινωδίες περί την καύση των νεκρών», Νομοκανονικά 1/2016, σσ. 53-88.

17. «Επισκόπηση βιβλιογραφίας εκκλησιαστικού δικαίου 2010-2016», Νομοκανονικά 2/2016, σσ. 227-246.

18. «Ο Π. Πατρών Γερμανός και η Μονή του Γηροκομείου Αχαΐας: μια άγνωστη δανειακή σύμβαση (με βάση ανέκδοτη αλληλογραφία)», Θεολογία 87 (2016) 153-177.

19. (σε συνεργασία με Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ), «Ερμηνεία του Προοιμίου του Συντάγματος και των άρθρων 3, 13 και 105» σε: Φ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Σύνταγμα - Κατ’ άρθρο ερμηνεία, 2017, σ. 1-4, 35-49, 288-308, 1705-1716.  

20. «Η προστασία της θρησκείας κατά τον Ποινικό Κώδικα. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 198 και 199», Νομοκανονικά 1/2017, σσ. 21-59.

21. «Η κανονιστική αυτορρύθμιση της Εκκλησίας Κρήτης: μια κριτική ανάγνωση», ΝοΒ 65 (2017) 1947-1959.

22. «Η εμπλοκή της Εκκλησίας στο ανάθεμα κατά του Ελ. Βενιζέλου: η περίπτωση των Πατρών (με βάση ανέκδοτο αρχειακό υλικό)», Πάτρα, 2017, σσ. 48.

23. “Η συσσωμάτωση της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική έννομη τάξη: θεοϊδρυτος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;” Νομοκανονικά 1/2018, σ. 33-49.

24. «Η τυπολογία των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στην ελληνική επικράτεια: από το πόρισμα της Επιτροπής Σταμάτη στην πρόταση του Καθηγητή Ι. Μ. Κονιδάρη» in: «Αντιπελάργηση», Τιμ. Τόμ. Ι. Μ. Κονιδάρη, 2018, σ. 41-74.