Menu

Νομική Σχολή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Σπουδές

 

 

Πτυχίο, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
LL.M. Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου 
Διδακτορικό Δίπλωμα Δικαίου, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Τομέας

Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688177

FAX

210 3688179

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

gerapetritis[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
 • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
 • Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών
 • Ιστορία Πολιτικών Ιδεών
 • Κοινοβουλευτικό Δίκαιο
 • Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία
 • Συνταγματικό Δίκαιο(ΜΠΣ)
 • Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο (ΜΠΣ)
 

Διοικητικό Έργο

Μέλος Γ.Σ. Τμήματος Νομικής

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ομάδα για τον Εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομάδα Χωρών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
 • Υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου
 • Stagiaire στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας
 • Υπότροφος του US German Marshall Fund
 • Επιστημονικός συνεργάτης Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
 • Ερευνητής και Προϊστάμενος Έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου. Συμμετοχή και ευθύνη σε περισσότερα από 50 εσωτερικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
 • Δικηγόρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Εισηγήσεις σε Ευρώπη και Αμερική σε περισσότερα από 100 συνέδρια και συμπόσια
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλία:

 

 1. Ισότητα και θετικά μέτρα. Το αμερικανικό πρότυπο, η θεσμική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 116 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007)
 2. Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων. Θεσμική και δικαιοπολιτική αντιμετώπιση στην Ελλάδα (Σειρά Μονογραφιών Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, τόμος 6, Διεύθυνση Π. ΔαγτόγλουΕκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998)
 3. Proportionality in administrative lawJudicial review in FranceGreeceEngland and in the European Community (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997)

 

Άρθρα / Συμβολές (ενδεικτικά):

 1. «Public interest versus freedom of competition in sea ports’ privatizations: The case of Greece» σε Competition and regulation in shipping and shipping related industries, Martinus Nijhooff Publishers, Leiden-Boston, 2009, σελ. 153
 2. «Οι νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής: Κριτική αποτίμηση», 4/2008 ΤοΣ 789
 3. «Η ρύθμιση των θεμάτων αιγιαλού στο μεταίχμιο της προστασίας συνταγματικών δικαιωμάτων» σε Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Τόμος ΙΙ (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006), σελ. 2125
 4. «Συνταγματικό Δικαστήριο στην Ελλάδα: Μία όψιμη εμφύτευση» (2006) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 53
 5. «Τα «θρησκευτικά δικαιώματα» στις ΗΠΑ:  Η συνταγματική απαίτηση για την απαγόρευση εγκατάστασης επίσημης θρησκείας» 2/2006  Νομοκανονικά 31
 6. «Το Σύνταγμα και ο δικαστής: Μια αέναη διαλεκτική σχέση. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 3242/2004 και 343/2004 του ΣτΕ για τον «βασικό μέτοχο» (2005) Νομικό Βήμα 4
 7. «Ισορροπία εξουσιών και δικαστικός παρεμβατισμός: Συγκριτικές σκέψεις στη λειτουργία του Ελληνικού Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ», σε Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου Επικρατείας (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004), σελ. 197
 8. «The Hellenic Council of State vis-à-vis the European Court of Justice: From voluntary seclusion to inevitable constitutional dialogue» σε Essays in Honour of Georgios Kassimatis (Ant. Sakkoulas / Bruylant  / Verlag, Athens 2004), σελ. 83
 9. «H δικονομία της απαλλοτρίωσης: Συνταγματική λογική και προοπτική της ενιαίας δικαιοδοσίας», σε (2003) Διοικητική Δίκη 11
 10. «The ΕU Charter of Fundamental Rights, Case- Study» σε (2002) European Review of Public Law vol. 14 No. 1 σελ. 881
 11. «Αccess to justice in environmental matters in the EU – Greece»σε J.  Ebbesson (ed.) Αccess to justice in environmental matters in the EU (Kluwer Law International/The Hague-London-New York 2002) σελ. 261
 12. «EU Law v. the Hellenic Constitution: The Council of State non-approach, Decisions 3457/1998 and 1440/2000» (2001) Revue Hellénique de Droit International 301
 13. «Non-judicial resolution of disputes in environmental law – Greece» σε Μ. Sancy (ed), Non-judicial resolution of disputes in environmental law (CEDE, Madera 2001) σελ. 104
 14. «Towards a unified judicial protection of citizens in Europe (?) – synthesis report» σε Ep. Spiliotopoulos (ed.), Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (European Public Law Series vol. XIII, Esperia Publications Ltd., London 2000) σελ. 811
 15. «Right of access to administrative documents» ΔτΑ Νο 7/2000, σελ. 599.
 16. «Publicité et entrée en vigueur des normes» σε L’Accès aux normes juridiques (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2000), σελ. 9
 17. «Droit d’accès aux documents administratifs» σε L’Accès aux normes juridiques (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2000), σελ. 31
 18. Το αγγλικό δημόσιο δίκαιο στο δρόμο της Ηπειρωτικής Ευρώπης», (1996) Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης σελ. 103