Menu

Νομική Σχολή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

Σπουδές

 
 • 1999: Διδάκτορας Νομικής (Docteur en Droit) [Άριστα / «Très Honorable Avec Félicitations»], Πανεπιστήμιο René Descartes (PARIS V). Θέμα διδακτορικής διατριβής: “L’harmonisation du droit des offres publiques et la protection de l’investisseur. Étude comparée des règles en vigueur en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique”. Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
 • 1999: Μεταδιδακτορική έρευνα. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Αμβούργο, Γερμανία. Υπότροφος της Max-Planck-Gesellschaft
 • 1995: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο (Droit bancaire et financier) με διάκριση, Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V) [Παρίσι, Γαλλία]. Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
 • 1992: Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας

Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

glekkas[at]law.uoa[dot]gr

Ώρες Συνεργασίας με Φοιτητές

Παρασκευή 14.00-15.00/εαρινό εξάμηνο

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων:

 • Οικογενειακό Δίκαιο [β’ εξαμήνου]
 • Κληρονομικό Δίκαιο [ε’ εξαμήνου]
 • Εφαρμογές Αστικού Δικαίου [ζ’ εξαμήνου]

Διδασκαλία μαθημάτων επιλογής:

 • Δίκαιο & Οικονομία: Θεωρία και πράξη της διορθωτικής δικαιοσύνης [δ’ εξαμήνου]
 • Σεμινάριο Αστικού Δικαίου [η’ εξαμήνου]

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών
 • Δίκαιο Ασφάλισης των Πιστώσεων
 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού Δικαίου (Trust, Contracts)
 • Βιοηθική
 

Διοικητικό Έργο

Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Νομικής Σχολής

Κυριότερο Συγγραφικό Έργο

Ι. Βιβλία:

 1. «Η Σχολάζουσα Κληρονομία κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (ν. 4281/2013)», σελ. ΧΧ+528, Βιβλιογραφικός Πίνακας, Αλφαβητικό Ευρετήριο, Παράρτημα Α’: ν. 4281/2013, Παράρτημα Β’: Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4281/2013, Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2016
 2. «Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα», σελ. VIII+257, Βιβλιογραφικός Πίνακας, Αλφαβητικό Ευρετήριο, στη σειρά «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» υπό τη Διεύθυνση του Επίτιμου Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Απ. Γεωργιάδη, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2011 [με πρόλογο του Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου]
 3. «Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων – Η κάμψη της αμεσότητας δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας», σελ. XXIV+332, Αλφαβητικό Ευρετήριο, Βιβλιογραφικός Πίνακας, Παράρτημα: ν. 3156/2003, Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3156/2003, στη σειρά «Πραγματείες Αστικού Δικαίου» υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Π. Α. Παπανικολάου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005 [με πρόλογο του Ομ. Καθηγητή Γ. Δ. Καλλιμόπουλου]
 4. «Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ», στη σειρά Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2003, σελ. ΧΙΙΙ+75, Αλφαβητικό ευρετήριο, Βιβλιογραφικός πίνακας
 5. “L’harmonisation du droit des offres publiques et la protection de l’investisseur. Étude comparée des règles en vigueur en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique” (διδακτορική διατριβή), σελ. ΧΧ+571, Bibliothéque de droit privé, Τ. 330, L.G.D.J., Paris, 2001 [με πρόλογο του Καθηγητή Alain VIANDIER]

 

ΙΙ. Άρθρα/Συμβολές σε Συλλογικά Έργα:

 1. «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί χρηματοπιστωτικών μέσων και επί πιστωτικών απαιτήσεων και καλή πίστη», σε Τόμο Τραπέζης της Ελλάδος στη Μνήμη του Καθηγητή Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, Αθήνα, 2016, σελ. 451-467
 2. «Η αναψηλάφηση κατόπιν γενετικού ελέγχου της βιολογικής συγγένειας στις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων και η επίδραση αυτής στις αποσβεστικές προθεσμίες της ΑΚ 1483 § 1», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2015, 566 = σε Τιμητικό Τόμο Νικολάου Κλαμαρή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 435-450
 3. «Η ηλικία υιοθετούντος και υιοθετουμένου στην υιοθεσία ανηλίκου», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2015, 387 = σε Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 225-245
 4. «Ζητήματα από τον υπολογισμό της αύξησης της περιουσίας κατά το άρθρο 1400 ΑΚ» σε Τόμο Εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, σελ. 9-23
 5. “Les fondements du droit des successions hellénique”, Τόμος Εισηγήσεων του Συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα την 27/4/2015 από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και το Πανεπιστήμιο St. Joseph de Beyrouth
 6. «Η απόφαση του ΕΔΔΑ Μαρίνης κατά Ελλάδας (9/10/2014) και το δικαίωμα του βιολογικού πατέρα να προσβάλει το τεκμήριο καταγωγής από γάμο: θεμελίωση και περιορισμοί», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2015, 31
 7. «Η αναπροσαρμογή της αξίας των εν ζωή χαριστικών παροχών του κληρονομουμένου κατά τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2015, 13 = σε Τιμητικό Τόμο Φίλιππου Δωρή, τ. Ι, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2015, σελ. 639-664
 8. «L’établissement et le renversement de la parenté en droit hellénique et en droit roumain : deux systèmes de droit convergents», σε BAIAS/DINCA (éd.), Le nouveau Code civil roumain : Vu de l’intérieur – vu de l’extérieur, vol. II, Faculté de Droit de l’Université de Bucarest, 2014, σελ. 93-105
 9. «L’équilibre entre le lien biologique et le lien “socio-affectif” en droit hellénique de la filiation», Τόμος Ημερίδας που διοργανώθηκε στην Αθήνα την 11/6/2014 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και την Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française
 10. «Περιουσιακά Δικαιώματα στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» [κοινή μελέτη με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου], Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2014, 3 = σε Τιμητικό Τόμο Ιωάννη Σπυριδάκη, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2014, σελ. 803-816
 11. «Η συμβολή του Καθηγητή Θανάση Παπαχρίστου στην εξέλιξη του περιουσιακού δικαίου», σε Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, «Βίος Δωροφόρος-Εκδήλωση προς τιμή του Καθηγητή Θανάση Κ. Παπαχρίστου», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2013, σελ. 23-26
 12. «Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Συγγένεια στο Ελληνικό Δίκαιο», σε «Το Οικογενειακό Δίκαιο στον 21ο αιώνα – από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές»,  Πρόλογος Θ. Παπαχρίστου / Επίλογος Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 41-51
 13. «Προς διεύρυνση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τον Αστικό Κώδικα», Νομικό Βήμα 2011, 264-280 = σε Τιμητικό Τόμο Ισμήνης Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2011, σελ. 287-314
 14. «Το «απρόβλητο» (inopposabilité) της δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του νόμιμου τύπου – Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 159 § 1», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2011, 414-423 = σε Τιμητικό Τόμο Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2010, σελ. 351-380
 15. «Η διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης από το τέκνο αγωγής αναγνώρισης της πατρότητας», σε Τιμητικό Τόμο Μιχ. Π. Σταθόπουλου, τ. Ι, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2010, σελ. 1369-1391
 16. «Τρόποι εταιρικής χρηματοδότησης (ιδίως η τιτλοποίηση) και η οικονομική κρίση», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 2010, 16 = Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα «Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σ. 305-323
 17. «Η δημόσια πρόταση εξαγοράς», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 2008, 32-42 = Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, «Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς», Πρακτικά 2ου Ετήσιου Συνεδρίου 2006, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σ. 237-258
 18. «Η δημοσιότητα της εκχώρησης στην τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων», Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, «Ενιαία Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα», «Τιτλοποίηση Απαιτήσεων», Πρακτικά 1ου Ετήσιου Συνεδρίου 2005, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σελ. 139-158
 19. «Η αξίωση διατροφής του διαζευγμένου συζύγου», Συνήγορος 2007, 47-49
 20. «Άυλες μετοχές και κληρονομική διαδοχή», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003, σελ. 301-308
 21. Collection JurisClasseur- Droit comparé, Grèce, fascicule 25 relatif aux successions – donations, 1/2013, Paris [Drakidis/Lekkas]
 22. Ερμηνεία άρθρων Αστικού Κώδικα 1396-1416, σε Γεωργιάδη Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), Τόμος ΙΙ, Οικογενειακό Δίκαιο, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2013
 23. Ερμηνεία άρθρων Αστικού Κώδικα 185-199, σε Γεωργιάδη Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), Τόμος Ι, Γενικές Αρχές, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2010
 24. Ερμηνεία άρθρων Αστικού Κώδικα 1442-1454, σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Αστικός Κώδικας, Τόμος VII, Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504), 2η έκδοση, Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2007 (σε συνεργασία με την Αν. Καθηγήτρια Φ. Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου)
 25. “Commercial Trust in Greece” in Commercial Trust in European Private Law, Graziadei/Mattei/Smith (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 2005