Menu

Νομική Σχολή

ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

1973 Απολυτήριον Γυμνασίου Αρρένων Χαλανδρίου

1978 Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών

1983 Διδακτορικό δίπλωμα του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου J.W. Goethe της Φραγκφούρτης Δυτ. Γερμανίας

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Ποινικών Eπιστημών

Τηλέφωνο

210 7292010

FAX

210 7292015

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ianagnostopoulos[at]iag[dot]gr ή elanagn[at]uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

Εκδίδεται σχετική ανακοίνωση κάθε εξάμηνο

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Ποινική δικονομία, Εφαρμογές ποινικού δικαίου, Δίκαιο οικονομικής εγκληματικότητας, Πρόγραμμα Erasmus

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Ειδικά θέματα ποινικού δικαίου, Ειδικά θέματα ποινικής δικονομίας

 

 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Δικαιώματα των κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι Οδηγίες 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2017, σελ. 225+ΧΙΙ
 2. Ne bis in idem - Ευρωπαϊκές και διεθνείς όψεις, Δίκαιο & Οικονομία – Π.N. Σάκκουλας, Αθήνα 2008, σελ. 215+ΧIV
 3. Ζητήματα απιστίας (άρθρα 390 & 256 ΠΚ), Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας,  Αθήνα 1996, σελ. 170, 2η έκδοση 2003, σελ. 176+XV
 4. Criminal Law in Greece (με τον Κων/νο Μαγκλιβέρα), Kluwer Law International , The Hague/London/Boston, 2000, σελ. 216
 5. Internationalisierung des Strafrechts (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden 2003, σελ. 150
 6. Haftgründe der Tatschwere und der Wiederholungsgefahr (§§112 Abs. 3, 112a StPO); kriminalpolitische und rechtssystematische Aspekte der Ausweitung des Haftrechts, Peter Lang, Frankfurt am Main/Bern/New York 1984, σελ. 167

 

2. Άρθρα/Συμβολές (ενδεικτικώς):

 1. One Αct, Multiple Prosecutions, Unlimited Sanctions? , American Bar Association, 31st Annual National Institute on White Collar Crime, 2017, σελ. 1863-1867.
 2. Ο ποινικολόγος ως μαχητής της ελευθερίας, ΠοινΔικ 2017, σελ. 3-6
 3. Ποινική φορολογική νομοθεσία: Χρόνια και πρόσφατα προβλήματα, στο: Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Themis, 2η Διημερίδα Φορολογικού Δικαίου – Επίκαιρα Ζητήματα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 19-26 
 4. Στην Βαβέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η Οδηγία 2010/64/ΕΕ για το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης στην ποινική διαδικασία (Ν. 4236/2014 – ΚΠΔ 233, 236, 236Β, 238Β), Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Αργυρόπουλου (επιμ. Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων), Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 163-227 = ΠοινΧρ ΞΣΤ΄(2016), 241-259
 5. Το τέλος των δυαδικών κυρώσεων; (Με αφορμή τις αποφάσεις ΕΔΔΑ Καπετάνιος κατά Ελλάδος, Grande Stevens κατά Ιταλίας,  ΔΕΕ  Åkerberg Fransson, ΟλΣτΕ 1741/2015), ΠοινΧρ ΞΕ΄(2015), σελ. 623-624 
 6. «Άγνωστη διαμονή» και δικαίωμα ακροάσεως (Με αφορμή την ΟλΑΠ 2/2014, ΠοινΧρ ΞΔ΄[2014], 277 επ.), ΠοινΧρ ΞΔ΄ (2014), σελ. 398-400
 7. Criminal justice cooperation in the EU after the first few “steps”: A defence view, ERA Forum 2014, σελ. 9-24
 8. The right of access to a lawyer: A long road ahead?, European Criminal Law Review 2014, σελ. 3-18
 9. Untersuchungshaft und Verfahrensbeschleunigung – Das Beispiel Griechenlands, Strafverteidigerforum 2013, σελ. 453-457
 10. Απιστία στην υπηρεσία (ΠΚ 256): Ανοικτά και νέα ζητήματα, ΠοινΧρον ΞΒ΄, (σελ. 3-12) = Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά/Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων/Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Επίκαιρα ζητήματα περιουσιακού ποινικού δικαίου (Συνέδριο στη Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 27-55
 11. Τα πολλαπλά τέλη για την λαθρεμπορία υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ (με αφορμή τις ΣτΕ 3182/2010 και 2067/2011), ΝοΒ 59 (2011), σελ. 2273-2283
 12. Ζητήματα της ποινικής δίωξης υπουργών και συμμετόχων (με αφορμή την ΣυμβΕιδΔικ 86 παρ. 4 Σ), ΠοινΧρον ΞΑ΄ (2011), σελ. 569-576
 13. Η ποινική προστασία της προσωπικότητας έναντι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τιμητικός Τόμος Αργυρίου Καρρά (επιμ. Λ. Κοτσαλή/ Ν. Κουράκη/ Χρ. Μυλωνόπουλου), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα/Κομοτηνή 2010, σελ. 3-21 = ΝοΒ 57 (2010), σελ. 39-50
 14. Ne bis in idem στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας (Με αφορμή τις ΑΠ 679/2009 και 1568/2010), ΠοινΧρον Ξ΄ (2010), σελ. 796-800
 15. Ne bis in idem in der Europäischen Union: Offene Fragen, Festschrift für Winfried Hassemer (Hrsg. F. Herzog/U. Neumann), C.F. Müller, Heidelberg 2010, σελ. 1121-1140
 16. Η «έκτιση» της ποινής στο άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 18.7.2007 στην υπόθεση Kretzinger), Τιμ. Τόμος Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα/Κομοτηνή 2008, σελ. 1023-1041 = ΠοινΧρον ΝΗ΄(2008), σελ. 111-118)
 17. Η έννοια της «δίωξης» στα άρθρα 11 εδ.η΄ και 12 εδ.α΄ του Ν. 3251/2004 (Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 591/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου και την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 18.7.2005), Ποινικά Χρονικά  ΝΕ΄ (2005), σελ. 855-857
 18. Ψευδής ομολογία και ηθικό δίλημμα της υπερασπίσεως - Η περίπτωση του Γρηγόρη Στακτόπουλου, Τιμ. Τόμος Ιωάννη Μανωλεδάκη, Σάκκουλας, Αθήνα/ Θεσ/νίκη 2005, σελ. 295-310 = Ποινικά Χρονικά ΝΔ´ (2004), σελ. 1057-1062
 19. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η ποινική δίκη – Σκέψεις από τη σκοπιά του συνηγόρου, Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 2004, σελ. 59-66
 20. Η παραβίαση του δικαιώματος δίκαιης δίκης: Προτάσεις θεραπείας, στο: Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 50 χρόνια εφαρμογής, Αντ. Ν. Σάκκουλας,  Αθήνα 2004, σελ. 143-157 = Ποινικά Χρονικά  ΝΔ΄ (2004), σελ. 5-10
 21. Απιστία: Νεότερη νομοθεσία και νομολογία, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Ανδρουλάκη, (επιμ. Αργ. Καρρά/ Ν. Κουράκη/ Χρ. Μυλωνόπουλου/Λ. Κοτσαλή/ Ιω. Γιαννίδη), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2003, σελ. 3-28
 22. Vom nationalen Strafrecht zum Strafrecht der Nationen in: Ilias Anagnostopoulos (Hrsg): Internationalisierung des Strafrechts, Nomos, Baden – Βaden, 2003, σελ. 7-22
 23. Concurrent National and International Jurisdiction and the Principle “Ne bis in idem” in Greece, RIDP Vol. 73 (2002), σελ. 965-979
 24. Mutual Assistance in Criminal Matters in the European Union: A Model for the World?, International Enforcement Law Reporter 2002, σελ. 367-372
 25. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση και δικαστική ακρόαση του κατηγορουμένου (Με αφορμή τις ΟλΑΠ 14,15,16/2001 και την απόφαση του ΕυρΔΔΑ στην υπόθεση Krombach κατά Γαλλίας της 13.2.2001), Νομικό Βήμα 2002, σελ. 491-500
 26. Αστυνομική παγίδευση και δίκαιη δίκη (Παρατηρήσεις στο άρθρο 25Β του Ν. 1729/87)  -Με αφορμή την απόφαση του ΕυρΔΔΑ στην υπόθεση Teixeira de Castro κατά Πορτογαλίας-, Τιμητικός Τόμος Διονυσίου Σπινέλλη (επιμ. Ν. Κουράκη), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2001, σελ. 53-73 = Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου με θέμα “Ποινικό δίκαιο και ναρκωτικά”, Δίκαιο & Οικονομία, Αθήνα 2003, σελ. 65-82 =  Ποινικά Χρονικά  ΝΑ΄ (2001), σελ. 193-200,
 27. Από το εθνικό ποινικό δίκαιο στο ποινικό δίκαιο των εθνών, στο: Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Το ποινικό δίκαιο στο νέο διεθνές περιβάλλον, Αντ. Ν. Σάκκουλας  Αθήνα 2001, σελ. 31-47 = Ποινικά Χρονικά  Ν΄ (2000) σελ. 5-11
 28. Δελτίο εγκληματικότητας, δελτίο ποινικού μητρώου και απροσωπόληπτη δικαστική κρίση (Με αφορμή την ΑΠ 1782/97),Τιμητικός Τόμος Γεωργίου - Αλεξάνδρου Μαγκάκη (επιμ. G. Bemmann / Δ. Σπινέλλη), Αντ. Ν. Σάκκουλας 1999, σελ. 417 – 430 = Ποινικά Χρονικά  ΜΘ΄ (1999), σελ. 5-10
 29. Ο συνήγορος και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, Ποινικά Χρονικά ΜΖ΄ (1997) σελ. 337 – 348 = Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ο θεσμικός ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1998, σελ. 91-105
 30. Το Ελληνικό Δημόσιον και οι καταχραστές του - Παρατηρήσεις στον ν. 1608/50 -,  Μνήμη Ιω. Δασκαλόπουλου/ Κ. Σταμάτη/ Χρ. Μπάκα, Τόμος Α΄, σελ. 53-71 = ΠοινΧρον ΜΕ΄(1995), σελ. 882-892
 31. Εξάρθρωση συμμορίας και αναστολή εκτελέσεως της ποινής (Παρατηρήσεις στο άρθρο 8 του ΝΔ 743/70, περί ναρκωτικών), Μνήμη Ν. Χωραφά/Ηλ. Γάφου/ Κ. Γαρδίκα, τ. 1ος, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα 1986, σελ. 252-264,
 32. Τα απρόκλητα εγκλήματα (ΠΚ 308Α, 361Α, 382 παρ. 1,3) - Μια κατανοούσα ερμηνεία-, Νομικό Βήμα 1986, σελ. 359-383