Menu

Νομική Σχολή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Σπουδές

 

 

 

 

 
 •  1991: Απολυτήριο Λυκείου
 •  1995: Πτυχίο Νομικής Σχολής
 •  1999: ΜΔ Ποινικών Επιστημών
 •  1998-2000: ΩΜΦ Ποινικών Επιστημών
 •  2000-2005: Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα του Καθ. Hans-Ludwig Schreiber, Πανεπιστήμιο του Göttingen, υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση
 •  2006: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Halle-Wittenberg, (βαθμός: «summa cum laude», Βραβείο Αριστείας Luther-Urkunde)
 •  2007-2008: Μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (έδρα Καθ. Klaus Volk), υπότροφος Ιδρύματος Fritz-Thyssen
 •  4-5/2012: International Visitor Leadership Program στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο την Καταπολέμηση της Διεθνούς Εγκληματικότητας
 • 7-8/2012: Επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Κέντρο Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών Καθ. John Spencer)
 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Λέκτωρ Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας (2009)

Τομέας

Ποινικών Επιστημών

Τηλέφωνο

2106451878

FAX

2106452029

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

iandroulakis@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Ποινική Δικονομία, Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου, Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας, Αθλητικό Δίκαιο

 Διδασκαλία στο εξωτερικό:

 - 2000-2001: Εισαγωγικό Φροντιστήριο Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Göttingen .

-1/2013: Διδασκαλία Διεθνούς Οικονομικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Augsburg, στο πλαίσιο του προγράμματος μετακίνησης διδασκόντων ERASMUS.

Διοικητικό Έργο

 - 2012-2013: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής.

Διεθνείς Δραστηριότητες

 
 • - Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομάδας Αξιολόγησης της Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC). Ειδικός αξιολογητής και σημείο επαφής στην διαδικασία αξιολόγησης της Φινλανδίας (2010-2011) και του Ηνωμένου Βασιλείου (2011-2012).
 • - Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Συνέλευση των Κρατών Μερών στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Νομιμοποίηση, Ανίχνευση, Δέσμευση και Δήμευση των Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και για την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (CETS 198).
 •  - Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια και στις Ομάδες Εργασίας της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
 • - Μέλος των ομάδων νομικής αξιολόγησης που συνεργάσθηκαν με την Επιτροπή κατά της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (CTC) και την Ομάδα Εργασίας για τις Αυθαίρετες Κρατήσεις του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών.
 • - Eισηγητής στο 2ο διεθνές Συμπόσιο μεταξύ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Göttingen και του Νομικού Πανεπιστημίου του Ανόι (Βιετνάμ) με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και Δίκαιο», που έλαβε χώρα στο Göttingen στις 2-3 Απριλίου 2004. Θέμα της Ομιλίας: «Διεθνές Ποινικό Δίκαιο της Διαφθοράς».
 • - Μέλος της Ελληνικής Ομάδας του ερευνητικού προγράμματος του IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) για το μελλοντικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, Απρίλιος 2011.
 • - Συμμετοχή στην συνάντηση ειδικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης) για την ενίσχυση του καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 21 Οκτωβρίου 2011.
 • - Παρέμβαση στο Διεθνές Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με θέμα «Συνεργατικές Προσπάθειες για την Καταπολέμηση της Διεθνούς Εγκληματικότητας», που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη στις 1-5 Μαΐου 2012.
 • - Παρέμβαση στο 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Γραφεία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ΑROs), που έλαβε χώρα στην Αγία Νάπα της Κύπρου στις 22-24 Οκτωβρίου 2012.
 • - Εισηγητής στο «Φθινοπωρινό Συνέδριο» της Ένωσης Γερμανών Ποινικολόγων με θέμα «Οικονομικές Έρευνες στην Ποινική Διαδικασία», που έλαβε χώρα στο Wiesbaden της Γερμανίας την 1η Δεκεμβρίου 2012. Θέμα της ομιλίας: «Διασυνοριακές οικονομικές έρευνες».
 • - Rapporteur στην περιφερειακή συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Διαφθοράς, που έλαβε χώρα στην Σόφια στις 11-12 Δεκεμβρίου 2012.
 • - Μέλος της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων) για την επαναχρησιμοποίηση των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων, 2012-2013.
 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία/Μονογραφίες:

 1. Κριτήρια της Δίκαιης Ποινικής Δίκης κατά το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2000, 136 σελ.
 2. Die Globalisierung der Korruptionsbekämpfung – Eine Untersuchung zur Entstehung, zum Inhalt und zu den Auswirkungen des internationalen Korruptionsstrafrechts unter Berücksichtigung der sozialökonomischen Hintergründe, Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht, Band 5, Nomos, Baden-Baden 2007, 581 σελ.
 3. Η Ποινική Αντιμετώπιση των Καρτέλ στους Δημόσιους Διαγωνισμούς - Οι οριζόντιες συμπράξεις για τον έλεγχο της ανάθεσης συμβάσεων ως παραβίαση των άρθρων 29 παρ. 1 Ν. 703/1977, 386 και 396 ΠΚ, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2008, 162 σελ.
 4. Η Επιστροφή των Απελαθέντων με Δικαστική Απέλαση Αλλοδαπών (Άρθρα 74 παρ. 3, 99 παρ. 3 ΠΚ και 47 παρ. 1 Σ), Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2011, 142 σελ. (+ 16 σελ., 2013)

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. Μια νέα μέθοδος επιγενόμενης συγχώνευσης ποινών (Με αφορμή την ΑΠ 977/2006), Ποινικά Χρονικά ΝΖ’ (2007), σελ. 375-379
 2. Η διαφθορά στον οικονομικό τομέα με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάθεση έργων και προμηθειών», σε: Ν. Κουράκης (εκδ. επιμ.)/Δ. Ζιούβας (συν.): Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος ΙΙ: Ειδικό Μέρος, Αθήνα 2007, σελ. 333-376 = σε: Ποινικό Λόγο 2007, σελ. 2081-2099
 3. Η δυνατότητα απευθείας παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο κατά τον ν. 3074/2002 υπό το πρίσμα της συστηματικής ερμηνείας, Ποινικά Χρονικά ΝΘ’ (2009), σελ. 111-125
 4. Η αναθεώρηση των διατάξεων περί ελεύθερου ανταγωνισμού με τον Ν. 3784/2009, Ποινικά Χρονικά ΝΘ’ (2009), σελ. 953-956
 5. Das Submissionskartell – Erscheinungsformen und Funktionsweisen, Kriminalistik 63 (2009), σελ. 685-691
 6. Ειδικές ποινικές δικονομικές ρυθμίσεις στα αδικήματα κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού, ΔΕΕ 16 (2010), σελ. 294-306 = 5ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Ειδικές (Παρα)δικονομικές ρυθμίσεις: Εκσυγχρονισμός ή αποσάθρωση της ποινικής διαδικασίας;, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σελ. 159-186
 7. Korruption bei der Auftragsvergabe – Kriminologische Aspekte des nationalen und internationalen Beschaffungswesens, Kriminalistik 65 (2011), σελ. 685-693
 8. Από το ‘Ηράκλειον’ στο ‘Εξπρές Σαμίνα’ και επέκεινα: Η ποινική αξιολόγηση των ναυτικών ατυχημάτων, Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου 39 (2011), σελ. 353-365
 9. Το νέο ποινικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού: Ο Ν. 3959/2011, Ποινικά Χρονικά ΞΒ’ (2012), σελ. 321-336