Menu

Νομική Σχολή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

 

1986 Απόφοιτος Βαρβακείου Προτύπου Σχολής.

1990 Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1991 Μεταπτυχιακό δίπλωμα "D.E.A. de droit public interne" στο Πανεπιστήμιο PANTHEON-ASSAS/PARIS II (Γαλλία).

1995 Διδάκτορας στο Δίκαιο - Πανεπιστήμιο PANTHÉON-ASSAS/PARIS II (Γαλλία).

 

Ακαδημαϊκή  Θέση

 Καθηγητής (γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο»)

Τομέας

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

2103688673, 2110128970

FAX

2110128971

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

yannakopoulos[at]y-f[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

«Διοικητική Δικονομία», «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο», «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου», «Droit public comparé» (πρόγραμμα ERASMUS - γαλλικά)

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

«Δημόσιες Συμβάσεις»

Διοικητικό Έργο

 

 • 2003-2004 Μέλος της Επιτροπής επιμέλειας του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή κ. Π.-Μ. Ευστρατίου. 
 • 2005-2007, 2011 Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων μεταγραφής εσωτερικού του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την προεδρία της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Β. Λεονταρίτου.
 • Από 2009 - Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2011 Μέλος της Επιτροπής Κατάταξης για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2011-2012.
 • 2011-2012 Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος σπουδών και εξετάσεων του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2013 Μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίων του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Από 2018 -  Αναπληρωματικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του Κώδικα Δικηγόρων
 • Από 2019 - Μέλος της ειδικής διιδρυματικής επιτροπής και της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

1998 – 2000 Εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κ. Γ. Κοσμά

2002 – 2004 Διδασκαλία στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δημοσίου Δικαίου

Από 2008 - Συνεργάτης (membre associé) του Centre de recherche en droit public "Versailles Institutions Publiques" (VIP) του Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Faculté de Droit et de Science Politique.

Από 2009 - Επιστημονικός συνεργάτης της Revue trimestrielle de droit européen (ετήσιο χρονικό επί της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων που αφορά το ενωσιακό)

Από 2013-2014 - Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Jean Moulin - Lyon III

Συγγραφικό Έργο

 

1. Βιβλία:

 1. La notion de droits acquis en droit administratif français, Paris, L.G.D.J. [Coll. «Bibliothèque de droit public», tome no 188], 1997 (σελ. 604, préface de Y. Gaudement).
 2. Η υποχρέωση ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων «όμοιων» με  ακυρωθείσα πράξη, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα [σειρά «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως», τόμος 9], Αθήνα – Κομοτηνή, 1998 (σελ.155).
 3. Στατιστικά δεδομένα και απόδειξη δυσμενών λόγω φύλου διακρίσεων στο κοινοτικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα [σειρά «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως», τόμος 18], Αθήνα – Κομοτηνή, 1999 (σελ. 209).
 4. Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα [σειρά «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως», τόμος 36], Αθήνα – Κομοτηνή, 2003 (σελ. Χ + 240).
 5. Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των διοικητικών συμβάσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα [σειρά «Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου», τόμος 19], Αθήνα – Κομοτηνή, 2006 (σελ. XXIII + 845, Εισαγωγή του Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Επ. Σπηλιωτόπουλου).
 6. Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013 (σελ. ΧΙV + 546).
 7. La déréglementation constitutionnelle en Europe, préface de M. Luciani, Sakkoulas Publications, Athènes-Salonique, 2019, σελ. ΧVI + 272.
 8. Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης. Μεγάλες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2019, σελ. XVI + 531.

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. « Ελευθερία της έκφρασης και πολιτική ουδετερότητα » (μαζί με τους Σ. Βλαχόπουλο και Απ. Παπατόλια), Νομική Επιθεώρηση (τριμηνιαία έκδοση του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής), Αρ. τεύχους 3[10] – Δεκέμβριος 1990, σελ. 252 – 276.
 2. « Γ. Αγγελόπουλος και Θ. Αγγελόπουλος. Νομικός θετικισμός και Διοικητικό Δίκαιο » (μαζί με τους Σ. Βλαχόπουλο και Α. Μικρουλέα), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ι-ΙΙ/1991, σελ. 138 – 184.
 3. La communication du dossier de l´affaire au juge administratif (Jurisprudence du Conseil d´ Etat hellénique), Mémoire dactylographié, Bibliothèque Cujas, Paris, 1991.
 4. «L´ apport de la notion de fait administratif institutionnel à la théorie du droit administratif», in Revue interdisciplinaire d´ études juridiques, 1997, no 38, σελ. 17 – 84.
 5. «Οι σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους υπό το πρίσμα της υπαγωγής της πρώτης στην έννοια του ‘ευρύτερου δημοσίου τομέα’ και στους κανόνες περί ‘διαπλοκής’», Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 4/2001, σελ. 656 – 676 (μαζί με τον Γ. Δελλή).
 6. «Διακηρύξεις δημοσίων έργων και παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ Ολ. 1415/2000», Δικαιώματα του Ανθρώπου 14/2002, σελ. 513 – 534.
 7. «Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3195/2000», Δικαιώματα του Ανθρώπου 16/2002, σελ. 1175 – 1193.
 8. «H προστασία του περιβάλλοντος ως κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων», Περιβάλλον & Δίκαιο 1/2003, σελ. 36 – 51.
 9. «La C.J.C.E. est-elle compétente pour harmoniser les réglementations nationales par voie jurisprudentielle? Réflexions sur les limites de l’interprétation créative du droit communautaire par la C.J.C.E.», in: Problèmes d’interprétation. A la mémoire de Constantinos N. Kakouris / Προβλήματαερμηνείασελ.ΣτημνήμηΚωνσταντίνουΝ. Κακούρη, Εκδόσεις A.N. Sakkoulas – Bruylant, 2004, σελ. 505 – 520.
 10. «Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας», in: Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 525 – 549. 
 11. «Η θεσμική θεώρηση της αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων», Το Σύνταγμα 6/2003, σελ. 1011 – 1053.
 12. «Ο διοικητικός δικαστής και ο εκσυγχρονισμός του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου II/2004, σελ. 427 – 459.
 13. «Τα δικαιώματα στην νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», in: Τσαπόγα Μ. – Δ. Χριστόπουλου (επ.), Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953 – 2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2004, σελ. 439 – 468.
 14.  «H δυνατότητα ενιαίας δικαιοδοσίας επίλυσης ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγματος», Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 2005, σελ. 258 – 286 = in Γενέθλιον Απόστολου ΣΕΛ. Γεωργιάδη, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 2203 – 2239.
 15. «Η προδικαστική παραπομπή στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων κατά το στάδιο κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων», Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις 2005, σελ. 166 – 178 = in Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Π. Ηλιόπουλου (επ.), Κοινοτικό Δίκαιο – 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου – Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 57 – 83.
 16. «Η ρύθμιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στον ν. 3263/2004 (‘Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις’)», Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις 2005, σελ. 304 – 315.
 17. «Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Taking European Law Seriously», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 1/2006, σελ. 10 – 11.
 18. «Προς έναν γενικό περιορισμό του παρεμπίπτοντος ελέγχου των κανονιστικών πράξεων; Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 764/2006», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου2/2006, σελ. 186 – 191.
 19. «Ο περιορισμός της αναδρομικότητας των ακυρωτικών αποφάσεων του διοικητικού δικαστή. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 808/2006», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου3/2006, σελ. 328 – 338.
 20. «To σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα (σκέψεις με αφορμή τη διαδικασία νέας συνταγματικής αναθεώρησης)», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου5/2006, σελ. 554 – 559.
 21. «Η αντισυνταγματικότητα των ‘αδειών σκοπιμότητας’ ή το τέλος του οικονομικού πλουραλισμού του Συντάγματος 1975/1986/2001; Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 2194/2006», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου5/2006, σελ. 575 – 583.
 22. «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του κρατικού παρεμβατισμού;», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου6/2006, σελ. 758 – 763.
 23. 20. «Το άρθρο 16 ΣΕΛ., το κοινοτικό δίκαιο και το Συμβούλιο της Επικρατείας ...δέκα χρόνια μετά. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ Δ΄ 778/2007», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου2/2007σελ. 131 – 147.
 24. «Η νομολογιακή επανίδρυση του δικαίου των διοικητικών συμβάσεων. Σχόλιο στην απόφαση του Conseil d’Etat, Ass., 16.7.2007, Société Tropic Travaux Signalisation», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου  4/2007σελ. 482 – 492.
 25. «Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης: μια θεαματική μεταστροφή της νομολογίας του Conseil d’Etat που προλαμβάνει τις εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου», Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις 1-3/2007, σελ. 33 – 39.
 26. «Από την αυθαίρετη δόμηση στην αυθαίρετη νομοθέτηση. Σκέψεις γύρω από τη συμβολή του διοικητικού δικαστή στον εξορθολογισμό της κρατικής δράσης με αφορμή την απόφαση ΣτΕ (Ε΄) 3610/2007», Νόμος & Φύση (Φεβρουάριος 2008).
 27.  «Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων της διοικητικής δικονομίας», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου1/2008σελ. 102 – 124.
 28. «Η διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου4/2008, σελ. 569 – 582 = in Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Τιμητικός Τόμος, Θεσσαλονίκη 2009, τ. Ι, σελ. 47 – 72.
 29. «L’apport de la protection de la libre concurrence à la théorie du contrat administratif », Revue du droit public (RDP) 2/2008, σελ. 421 – 452.
 30. «Προς μια νέα, στρεβλή ρύθμιση για τα κολέγια;», Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 25.7.2008, σελ. 11.
 31. «Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και στην κοινοτική έννομη τάξη», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου5/2008, σελ. 733 – 752.
 32. «Μήπως οι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές; Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 1784/2009», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου3/2009, σελ. 274 - 291.
 33. «Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων, τα αδιέξοδα του δικονομικού δυϊσμού και η αδράνεια του διοικητικού δικαστή. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ ΕΑ 601/2009», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου3/2009, σελ. 334-344.
 34. «Η διεύρυνση του συνταγματικού πεδίου ελέγχου της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3500/2009», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 5/2009, σελ. 594 - 598.
 35. «Απεριόριστος ο παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 3839/2009», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου6/2009, σελ.   755 - 757.
 36.  «Ο διάχυτος και παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου6/2009, σελ.  825 - 847.
 37. «Constitution et handicap: le paradigme hellénique d’un Etat de droit social», in: O. Guézou et St. Manson (sld), Droit public et handicap, ouvrage collectif, Dalloz 2009, σελ. 113 – 126.
 38. «To κράτος δικαίου και η εθνική κυριαρχία μπροστά στο ΔΝΤ», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 1/2010, σελ. 2 – 3.
 39. «Επενδύστε στο Κράτος Δικαίου», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου5/2010, σελ. 586 – 588.
 40. «Αντικατάσταση υπεργολάβου και διαφάνεια στην εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ, C-91/08, Wall AG κατά Δήμου της Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs−und Service (FES) GmbH», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου4/2010, σελ. 476 – 483.
 41.  «Η νέα δικονομία των δημοσίων συμβάσεων: ακόμη μια χαμένη ευκαιρία», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου5/2010, σελ. 595 – 605.
 42. «Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne (2009)», Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 2/2010, σελ. 433 – 451.
 43. «Jurisprudences nationales intéressant le droit
 44. de l’Union européenne (2009-2010)», Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 4/2010, σελ. 961 – 973.  «Grèce» [Dossier: Le contentieux des contrats publics en Europe], Revue française de droit administratif (RFDA) 1/2011, σελ. 31 - 46.
 45. «Μεταξύ εθνικής και ενωσιακής έννομης τάξης: το ‘Μνημόνιο’ ως αναπαραγωγή της κρίσης τους κράτους δικαίου», www.constitutionalism.gr, καταχώρηση 24.01.2011.
 46.  «Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne (2010-2011)», Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 2/2011, σελ. 497 επ., ιδίως σελ. 506-509.
 47. «L’influence du droit de l’Union européenne sur le système de contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois : les paradigmes français et grec», Revue française de droit constitutionnel (RFDC) 2012 (n° 91), σελ. 537-561.
 48. «Η αποδόμηση των πανεπιστημίων και η επιλεκτική χρεοκοπία του Συντάγματος», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 3/2011, σελ. 336 – 340.
 49. «Κοινοβουλευτική συναίνεση, όχι δημοψήφισμα», εφημερίδα «Έθνος», 3.11.2011.
 50. «L’influence officieuse du droit de l’Union européenne sur le droit national: l’invocation de la jurisprudence de la Cour de justice dans des affaires ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union européenne [Conseil d’État de Grèce (Symvoulio tis Epikrateias), 29 août 2011, n° 2535/2011 (renvoi à l’Assemblée)]», in «Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne (2011)», Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2012, σελ. 271, επ., ιδίως σελ. 277 – 282.
 51. «Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Β΄ 693/2011, ΣτΕ Στ΄ 1620/2011 και ΣτΕ Α΄ 2094/2011», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 1/2012, σελ. 100 –  112.
 52. «Η μετάλλαξη του υποκειμένου των συνταγματικών δικαιωμάτων», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2/2012, σελ. 146 – 171.
 53. «Le juge national, le droit de l’Union européenne et la crise financière (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce], 4 novembre 2011, n° 3470/2011[Ass.] et 20 février 2012, n° 668/2012 [Ass.]), Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2013, σελ. 147 επ., ιδίως σελ. 147 – l52.
 54. «Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου», www.constitutionalism.gr, καταχώρηση 21.6.2013 = in Χ. Ακριβοπούλου – Ν. Παπαχρήστου (επιμ.), Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου», Συνέδριο 25-26 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 163-182.
 55. «Η σχέση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλες μορφές ελέγχου νομιμότητας της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 4/2013, σελ. 457-465.
 56. «Un Etat devant la faillite : entre droit et non-droit», www.constitutionalism.gr, καταχώρηση 10.12.2013.
 57. Συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Λεξικό Δημοσίου Δικαίου», Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, με συμβολή στα λήμματα «Ανταγωνισμός», «Γενικές αρχές διοικητικού δικαίου», «Εξαιρετικές περιστάσεις» και «Κρατικός παρεμβατισμός».
 58. «To δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 1/2014, σελ. 10-17.
 59. «L’implication du droit de l’Union européenne et du droit international dans la lutte contre le terrorisme en Grèce», in E. Saulnier-Cassia (sld), La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, LGDJ 2014, σελ. 447 – 462.
 60. «La crise financière et le référé précontractuel : l’interprétation du droit de l’Union européenne conformément au droit national (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’Ιtat de Grèce – Commission des sursis], 8 avr. 2013, n° 136/2013 (Assemblée), 24 juillet 2013, n° 317/2013, 7 novembre 2013, n° 475/2013 (Assemblée), et 15 novembre 2013, n° 494/2013, www.ste.gr), Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2014, σελ. 237-240. «Mandat de… révision constitutionnelle» (Anotato Dikastirio Kyprou [Cour suprême de Chypre], 2 septembre 2013, n° 221/2013, Constantinos Michaelides / Avocat Général de la République de Chypre,www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1 /2013/1 - 201309-221-13.htm), Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2014, σελ. 244-246.
 61. «Mandat de… révision constitutionnelle» (Anotato Dikastirio Kyprou [Cour suprême de Chypre], 2 septembre 2013, n° 221/2013, Constantinos Michaelides / Avocat Général de la République de Chypre,www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1 /2013/1 - 201309-221-13.htm), Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2014, σελ. 244-246.
 62. « L’implication du droit de l’Union Européenne et du droit international dans la lutte contre le terrorisme en Grèce », in E. Saulnier-Cassia (sld), La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne, LGDJ, 2014, σελ. 447 – 462.
 63. « L’européanisation de la responsabilité de l’État du fait de la justice (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce] 28 avr. 2014, n° 1501/2014 [Assemblée], www. ste.gr, Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou [Théorie et pratique de droit administratif, revue juridique grecque] 2014, p. 405 s., obs. E. Prévédourou; Dioikitiki diki [Procès administratif, revue juridique grecque] 2014, p. 1043 s., obs. Ch. Detsaridis ; Epitheorissi dikaiou koinonikis asfalissis [Revue du droit de la sécurité sociale, revue juridique grecque] 2014, p. 629, note E. Galinou) », Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2015, σελ. 232-235.
 64. « Τo ελληνικό Σύνταγμα και η επιφύλαξη του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων: ‘να είστε ρεαλιστές, να ζητάτε το αδύνατο’ », Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 4/2015, σελ. 417-442.
 65. « Éviter le dialogue des juges ou le prix à payer pour le sauvetage de l’euro (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce], 28 janv. 2015, n° 238/2015 [Assemblée], www.ste.gr) », Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2016, σελ. 146-150.
 66. « Μεταξύ ‘Simmenthal II’ και ‘Βαλλιανάτος κ.ά. κ. Ελλάδας’: ο Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων στις Συμπληγάδες των Δύο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων », in Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Ε. Πρεβεδούρου, Κ. Γώγου (επ.), Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών. Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή κ. Βασίλειου Σκουρή Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 85-95.
 67. « Ο πλουραλισμός του οικονομικού Συντάγματος », Εφημερίδα « Η Καθημερινή », 24.07.2016.
 68. « Un ‘dialogue vivant’ des juges hante le droit européen ! (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce], 19 oct. 2016, n° 1992/2016 et 1993/2016 [2e section du contentieux], www.ste.gr) », Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2017, σελ. 107-111.
 69. « Η συνταγματική απορρύθμιση », Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 1/2017, σελ. 73-80.
 70. « La Cour de justice de l’Union européenne et la crise de la zone Euro: La ‘Trahison des images’ », www.constitutionalism.gr, 27.04.2017, σελ. 1-19.
 71. « Τα δικαιώματα στο έλεος του διαλόγου των δικαστών »,  www.constitutionalism.gr, 20.06.2017.
 72. « Σε αναζήτηση ειλικρινούς συναίνεσης », Εφημερίδα « Εφημερίδα των Συντακτών », 25.09.2017.
 73. « Η διαιτητική επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου », Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 6/2017, σελ. 654-661.
 74. « Άρθρο 100 », in Φ. Σπυρόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Χ. Ανθόπουλου, Γ. Γεραπετρίτη (επ.), Σύνταγμα. Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 1566-1598.
 75. « Le droit public face à la crise de dette souveraine dans la zone Euro », Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Marcou, IRJS, 2017, σελ. 1155 – 1168.
 76. « Un tiers pays nommé sûreté ! ( Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce], 22 sept. 2017, n° 2347/2017 et 2348/2017 [Assemblée], www.ste.gr ; Théorie et pratique de droit administratif [revue juridique grecque] 8-9/2017, p. 910, obs. K. Markou-Farmakidis) », Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2018, σελ. 191-196.
 77. « Juge constitutionnel et interprétation des normes », Rapport national (Grèce) à la XXXIIIe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC), vol. XXXIII-2017, 2018, σελ. 307-358.
 78. « Η δυνατότητα δέσμευσης της Αναθεωρητικής Βουλής από τις ουσιαστικές κατευθύνσεις της προτείνουσας Βουλής », www.constitutionalism.gr, 27.11.2018, σελ. 1-17.
 79. « Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι πολιτικό στοίχημα », Εφημερίδα « Εφημερίδα των Συντακτών », 02.01.2019,www.constitutionalism.gr, 28.01.2019.
 80. « Η προβλεψιμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης », Εφημερίδα « Νέα Σελίδα », 10.02.2019, www.constitutionalism.gr, 14.02.2019.
 81. « Le droit de recours des soumissionnaires non définitivement exclus : « Le Conte de deux cités » (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce], 14 septembre 2018, n° 22/2018 [Commission des suris], www.ste.gr) », Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2019, σελ. 214-219.
 82. « L’interdiction des partis dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : le cas de l’Aube dorée », in Y. Poirmeur (dir.), La régulation des partis politiques, Collection « Systèmes », LGDJ, 2019, σελ. 53 – 65.
 83. « Προσωρινή δικαστική προστασία και αυτοσυγκράτηση των δικαστών. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ ΕΑ Ολ. 230, 231 και 232/2019 », www.constitutionalism.gr, 28.09.2019.
 84. « Το δεδικασμένο στη δίνη του δικονομικού πλουραλισμού », Εισήγησηστο 17οΣυνέδριοτηςΕταιρίαςΔικαστικώνΜελετών, 18-20.10.2019
 85.  « Égalité, genre et constitution », Rapport national (Grèce) à la XXXIVe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC), vol. XXXIV-2018, 2019, σελ. 289-307 (με την Καθηγήτρια Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα).
 86. « Le renforcement à la carte de l’État de droit (Symvoulio tis Epikrateias [Conseil d’État de Grèce], 3 septembre 2019, n° 230-232/2019 [Commission des sursis, Assemblée], www.ste.gr », Revue trimestrielle de droit européen (RTDE) 1/2020, σελ. 155-159.
 87. « Στιγμές από τις χρονικότητες της κρίσης του Covid-19», www.constitutionalism.gr, 17.04.2020. 
 88. «Θα έχει η προστασία της υγείας την ίδια τύχη με την προστασία του περιβάλλοντος;», www.constitutionalism.gr, 21.05.2020.
 89. «Οι μεταλλάξεις του απορρυθμισμένου ευρωπαϊκού συνταγματισμού. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση PSPP του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας της 5ης Μαΐου 2020.», www.constitutionalism.gr, 29.05.2020.
 90. « Constitution et environnement », Rapport national (Grèce) à la XXXVe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC), vol. XXXV-2019, 2020, σελ. 333-367.
 91. « Le choix entre opération interne et outsourcing en Grèce : une compétence nationale en négociation continue », La Semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales (JCP A), n°28 – 13.07.2020, étude 2203.
 92. « L’état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés ? Du terrorisme à l’urgence sanitaire.», Rapport national (Grèce) à la XXXVIe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée (texte provisoire), 11.9.2020, dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/xxxvie-table-ronde-internationale-lilf
 93. « Les mutations du constitutionnalisme européen déréglementé. Réflexions à propos de l’arrêt PSPP de la Cour constitutionnelle allemande du 5 mai 2020 », Revue du droit public 4/2020, σελ. 1041 επ.