Menu

Νομική Σχολή

ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης ΕΚΠΑ. Διδάκτωρ του τμήματος νομικής ΕΚΠΑ στη διπλωματική ιστορία.

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγήτρια

Τομέας

Διεθνών Σπουδών

Τηλέφωνο

210-3688626

FAX

-

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

lenadivani[at]gmail[dot]com

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας: Εθνικοί ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια, συνοριακές χαράξεις, συνθήκες, μειονοτικά προβλήματα.

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Οι μειονότητες στην Ελλάδα. Προβλήματα εξωτερικής πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Διοικητικό Έργο

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της σχολής επί σειράν ετών

 • Ιδρυτικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • Μέλος του επιστημονικού σωματείου ΚΕΜΟ (Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων)  για την διεπιστημονική έρευνα του μειονοτικού φαινομένου στην Ελλάδα.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
 • Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Εργων Λόγου
 • Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλία:

 1. Η πολιτική των εξόριστων ελληνικών κυβερνήσεων 1941-1944, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1992, σελ. 322. (διδακτορική διατριβή)
 2. Ελλάδα και μειονότητες: Το σύστημα διεθνούς μειονοτικής προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1995, σελ. 400.
 3. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), Απόπειρα πατριδογνωσίας, εκδ. Καστανιώτης, 2000, σελ. 718.
 4. Dodecanese, the long road to union with Greece. Diplomatic documents, Ministry of Foreign Affairs-University of Athens, kastaniotis ed., 1997 (σε συνεργασία με τη διευθύνση των ιστορικών αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών), σελ. 445. (Κυκλοφορεί και στην ελληνική γλώσσα: Δωδεκάνησος, η μακρά πορεία προς την ενσωμάτωση, διπλωματικά έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών)
 5. Η ύπουλος θωπεία»: Ελλάδα και Ξένοι 1821-1940, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2014, σελ. 400 

 

Άρθρα/Συμβολές:

 1. "Ο ρόλος του τύπου και της λογοκρισίας στην προώθηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στον καιρό του πολέμου: Η επίσκεψη της πρώτης αντιπροσωπείας των ελλήνων ανταρτών στο Κάιρο τον Αύγουστο του 1943", ΜΝΗΜΩΝ, τόμος 13, σελ.215-230.
 2. "Η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και το κίνημα της Μέσης Ανατολής", Αφιέρωμα στη μνήμη του Ν. Σβορώνου, επιμ. Σ. Παπαγεωργίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1992.
 3. "Περσικός Κόλπος: Το ιστορικό πλαίσιο των διεκδικήσεων", στο συλλογικό Διεθνείς κρίσεις και παρέμβαση της διεθνούς οργανώσεως: Περσικός Κόλπος και τέως Γιουγκοσλαβία (επιμ. Λένα Διβάνη, Α. Σκόρδας, Λ.Α. Σισιλιάνος), εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα 1994.
 4. "Εθνικιστικές έριδες στην Γιουγκοσλαβία", στο συλλογικό Διεθνείς      κρίσεις και παρέμβαση της διεθνούς οργανώσεως: Περσικός Κόλπος και τέως Γιουγκοσλαβία, επιμ. Λένα Διβάνη, Α. Σκόρδας, Λ.Α. Σισιλιάνος), εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1994.
 5. "The russian refugees in Greece: A first attempt to register", Balkan Studies, 35, 1, 1994, 47-69.
 6. "Τhe Vlachs of Greece and the italo-roumanian propaganda", σελ. 24,  υπό έκδοσιν στο περιοδικό  Τhetis, Mannheimer Beitrage zur klassischen archaologie und geschichte Griechelands und Zyperns. (Το ίδιο άρθρο αλλά στην ελληνική γλώσσα εκδόθηκε με τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσε το ΙΜΧΑ τον Δεκέμβριο του 1994 με τίτλο "Μακεδονία και Θράκη 1941-1944").
 7. «Ο Ελληνισμός στα Βαλκάνια κατά τον Μεσοπόλεμο» (εισήγηση στο Α΄Παγκόσμιο Συνέδριο Ερευνητικών Ιδρυμάτων του Ελληνισμού, Λευκωσία, 1995.)
 8. «Η ΕΣΣΔ και η ελληνική εξόριστη κυβέρνηση (1941-1944)» (Εισήγηση στο συνέδριο της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Μόσχα, 1995.
 9. «Σαν σπαθί στο πλευρό της: Τα Δωδεκάνησα και η Τουρκία, 1939-1947», ΙΣΤΩΡ, τεύχος 12, 2001.
 10. «Η Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και το σύστημα μειονοτικής προστασίας της ΚτΕ: μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος» (εισήγηση στο συνέδριο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, δημοσιευμένη στον τόμο Η προστασία των μειονοτήτων, Η Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1997, σελ. 25-35)
 11. «Οι επιπτώσεις του συστήματος μειονοτικής προστασίας της ΚτΕ στην Ελλάδα: Η οπτική του Υπουργείου Εξωτερικών», στο συλλογικό έργο Κ. Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Μια συμβολή των κοινωνικών επιστημών, εκδ. Κριτική, 1998. σελ. 171-204.
 12. «Ο επιμένων νικά: Ο αγώνας του Καποδίστρια για τα σύνορα της Ελλάδας», Διεθνείς σχέσεις, ιστορία και εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στην εποχή του Καποδίστρια, Ναύπλιο, 25-6.6.2010, Εκδόσεις Σάκκουλα,  2011
 13. «Από άλλο πλανήτη: Η άρνηση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους Ρομά»,, Μειονότητες στην Ελλάδα, επιστημονικό συμπόσιο,  Εταιρεία Σπουδών νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Μωραίτη, 2004
 14. «Ποιος ακούει τη φωνή της Ελλάδας; Η αναποτελεσματικότητα της κρατικής πολιτικής για τη διασπορά όπως εκφράστηκε μέσα από την Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση», Λίνα Βεντούρα, Λ. Μπαλτσιώτης, επιμ., Το έθνος πέραν των συνόρων: ομογενειακές πολιτικές του ελληνικού κράτους, Βιβλιόραμα,  2013
 15. «Η πολιτική διαφωνία ως μορφή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς»,
 16. Ψυχιατρική και δίκαιο: Αυτοκαταστροφικότητα, μια διεπιστημονική προσέγγιση, Μ. Μαλλιώρη, Α. Κουτσουράδης, Ι. Καράκωστας, Κ. Σολδάτος (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2009.
 17. « Η ασφάλεια ως κριτήριο για την εδαφική διεύρυνση της Ελλάδας», Νόμος, επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Καλλιόπη Κούφα, Θεσσαλονίκη, 2010 (The Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor Kalliopi K. Koufa, Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (επιμ.), Martinus Nijhoff Publishers, 2009)
 18. «Πολύ κακό για το τίποτα: Οι Ρομά υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης», Ημερίδα της Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσων-Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης», Μάϊος 2010, Κομοτηνή ( Υπό έκδοσιν)
 19. «Ουαί τοις τρομοκρατημένοις (ή terror terroris),  Σ. Περράκης επιμ., Ασφάλεια και δικαιώματα του ανθρώπου, εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2009
 20. «Η βαλκανική προσέγγιση του Μεσοπολέμου και το περιοδικό Les Balkans», Αθέατες Όψεις της Ιστορίας, κείμενα αφιερωμένα στον Γιάννη Γιανουλόπουλο, επιμ. Δ. Παπαδημητρίου – ΣΣεφεριάδης, εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2012
 21. «Οι μειονότητες στη συνδιάσκεψη της Λωζάννης. Ένα πρόβλημα με αμφίβολη λύση», εισήγηση στο συνέδριο της  Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου (ελληνικός κλάδος της International Law Association) με θέμα "90 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Η λειτουργία της Συνθήκης υπό το φως των εξελίξεων μετά το 1923", Φεβρουάριος 2013 ( Υπό έκδοσιν)
 22. «Λογοτεχνία και δίκαιο: η λογοτεχνία ως απόδοση ποιητικής δικαιοσύνης», Τέχνη και δίκαιο: πρακτικά ημερίδας Νομικού Τμήματος (2007), Αθ. Παπαχρήστος, Αντ. Μπρεδήμας (επιμ.), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009.
 23. «Το πρώτο διεθνές σώμα: Η Μόνιμη Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών», τιμητικός τόμος στη μνήμη του Ηλία Κρίσπη