Menu

Νομική Σχολή

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σπουδές

 

 

Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1979)
D.E.A. Συγκριτικής ιστορίας και κοινωνιολογίας των δικαιικών συστημάτων(Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre, 1982)
B.A. in socio-cultural anthropology and Islamic studies (University of South Africa UNISA-Pretoria, 1994)

Ακαδημαϊκή Θέση

Eπιστημονική συνεργάτιδα

Τομέας

Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

mmaropoul[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

Παρασκευή 12-2μ.μ. Βιβλιοθήκη Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας Δικαίου (Ακαδημίας 45, 3ος όροφος)

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 
 • Συμμετοχή στην Κοινωνιολογία του δικαίου (ΥΕ10)
 • Το ζήτημα του φύλου και της έμφυλης διαφοράς στον ελληνικό χώρο: ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των δικαιικών θεσμίσεων και αναπαραστάσεων(402102)
 • Σεμινάριο Θεωρίας και Ιστορίας δικαίου (αντικείμενο: τέχνη και δίκαιο [2087])
 

Διοικητικό Έργο

Συμβολή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

Συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες έρευνας:
 • 1983-1986:Μέλος της ερευνητικής ομάδας: «Structures sociales et familiales en Grèce» του C.N.R.S. Γαλλίας (επ. υπεύθυνη: Colette Piault, διευθύντρια ερυνών C.N.R.S.)
 • -1986-1989:Μέλος του ελληνο-γαλλικού προγράμματος: «L’ Epire revisitée» ( Ε.Κ.Κ.Ε.-C.N.R.S.) (διευθ. έρευνας  H. Mendras καθ. Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre και Στ. Δαμιανάκος ερευνητής του C.N.R.S.
 • 1987-1988: Συμμετοχή στο Ισπανο-γαλλικό ερευνητικό πρόγραμμα: «Institutions traditionnelles et problèmes de transition au Capitalisme»  υπ. καθηγητής Maurice Godelier
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. «Comportements ecclésiastiques et communautaires face a l’augmentation du montant des dots σε:C.PIAULT (επιμ.), Familles et Biens en Grèce et en Chypre, L’ Harmattan, Paris, 1985,σ.
 2. «L’économie: moyen de transgression ou d’ adaptation sociale? Le témoignage de Gennadios Scholarios σε: Actes du 2eme Colloque Internationale d Histoire,ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα,1986, τ.3ος, σ.257-268
 3. «Le droit successoral de Zagori(XVIIIe-XIXscls): un exemple d’ articulation entre coutume, droit coutumier, et pratiques sociales», Droit et Cultures, 20 (1990), σελ.55-73
 4. Trois villages d Epire (195861-1988) éléments d’une analyse socio-démographique (σε συνεργασία με Στ. Δαμιανάκο, Β.Κασίμη, Ε.Ζακοπούλου), Τhe Greek Review of Social Research, NoSp.74A, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, 1990, σ.125-229
 5. «Γύρω από μερικά “παράδοξα” της Βυζαντινής και Ισλαμικής δίκης» σε Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Συμποσίου Η επικοινωνία στο Βυζάντιο, ΚΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα, 1993, σ.275-289
 6. Μετάφραση, εισαγωγή, επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του συλλογικού τόμου Οικογένεια και Περουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, Εστία, Αθήνα, 1994
 7. «Réflexions théoriques sur un introuvable:  droit coutumier et projet de codification dans l Etat Néohellénique au début du XIXsc.»(σε συνεργασία με τον Σ. Τρωιάνο), Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Σπουδών Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Αθήνα,1990, σ.365-377
 8. «Περί Βισέξτου» (σε συνεργασία με Σ.Τρωιάνο), Βυζαντιακά, 17 (1977), Θεσ/νικη, σ.81-98
 9. «Η δικαιική διάσταση του συντεχνιακού φαινομένου στην Τουρκοκρατία», Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Λαογραφικού Μουσείου Στεμνίτσας, Αθήνα, 2002, σ. 67-77
 10. Μέλος της συντακτικής ομάδας της ενδεκάτομης Ιστορίας του 20ου αι., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003
 11. «Κώστας Βάρναλης: Υιικός πόνος και μητρικός θυμός. Αναγνωστικό σχόλιο στο Φως που καίει», Ουτοπία, τ. 32, Αθήνα, 2006, σ.95-115
 12. «Κατ’ εικόνα των κήπων. Μια ιδέα δημόσιου χώρου στο ισλαμικό Ιράν της δεκαετίας του ‘90», Νέα Εστία, τ.160ος, τευχ.1792 (2006), σ.375-401.
 13. Επιστημονική επιμέλεια,συντονισμός και εισαγωγή σε: Το φύλο, το σώμα και η έμφυλη διαφορά: Η συνάντηση δικαίου και κοινωνικής προβληματικής, Επιστημονική σειρά ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ, τ. 2ος , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πρόγραμμα Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, Αθήνα, 2008
 14. « Η ενανθρώπιση ενός επιστημονικού συμβάντος: Γύρω από και με αφορμή την τεχνητή μήτρα του H. Atlan», Νέα Εστία, Αθήνα (υπό έκδοση)
 15. «Η έννοια του συνόρου στη σκέψη του Ibn Khaldun, Τοπικά, τ.13ος , Νήσος, Αθήνα (υπό έκδοση)
 16. Επιμέλεια, εισαγωγή σε: Μ. StoleisTo μάτι του Νόμου, Ιστορία μιας μεταφοράς, Νήσος, Αθήνα (υπό εκτύπωση).
 17. «Περί μονομαχίας ή γιατί οι γυναίκες «δεν δύνανται να είναι καλοί νομικοί», Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη της Γ. Κραβαρίτου, εκδ. Σάκκουλας, Θεσ/νικη (υπό έκδοση).