Menu

Νομική Σχολή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ

Σπουδές

1994: Διδακτορικό Δίπλωμα  Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
1990: Magister legume Europae (MLE) του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου
1988: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
1982: Απολυτήριο Λυκείου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

Τομέας

Α΄  Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 360 9783

FAX

210 360 8384

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

paraskevi.paparseniou[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Προπτυχιακό Επίπεδο

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

 

ΙΙ. ERASMUS

Selected Cases of Greek Civil Law

III.Μεταπτυχιακό Επίπεδο

Α΄ Κατεύθυνση

Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο (Α΄ Εξάμηνο ΠΜΣ Αστικού Δικαίου)
Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (Β΄ Εξάμηνο ΠΜΣ Αστικού Δικαίου)

Β΄ Κατεύθυνση (2ετής Ερευνητικός Κύκλος)

Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες
Εφαρμογή του κοινοτικού αστικού δικαίου στην Ελλάδα και γενικό δίκαιο των συμβάσεων - Προβλήματα της ένταξης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη

Διοικητικό Έργο

Μέλος διαφόρων εξεταστικών επιτροπών (ΔΟΑΤΑΠ, κατατακτηρίων για την εισαγωγή στο Τμήμα Νομικής)

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

 • 16-17.3.2006 - Στο συνέδριο των Consumer Affairs Council, International Association of Consumer Law and the Ministry for Competitiveness and Communications στη Βαλέτα της Μάλτας με θέμα «Promoting Consumer Interests – Consumer Credit, Sale of Goods and Unfair Commercial Practices» με Εισήγηση με τίτλο «The legal rights of the consumer in case of lack of conformity of goods with the sale contract and his contractual rights according to the guarantee statement»
 • 20-21.2.2009 – Στη Διημερίδα μεταξύ Νομικής Πανεπιστημίου Bochum και Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht» με Εισήγηση με τίτλο «Das Transparenzgebot bei nicht im Einzelnen ausgehandelten Vertragsbedingungen griechischer  Verbraucherverträge»
 • 9.10.2009 – Στην Ημερίδα μεταξύ Νομικής Πανεπιστημίου Βιέννης και Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών με Εισήγηση με τίτλο «Der Verbrauchsgüterkauf unter bevorstehender Reform- Streitfragen im Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über die Rechte der Verbraucher»
 • 30-31.10.2009 – Στο Συνέδριο μεταξύ Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου και Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Αστικού Δικαίου» με Εισήγηση με τίτλο «Η νέα Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών»
 • 18-19.3.2010 – Στο Συνέδριο της ERA-Academy of European Law στο Trier Γερμανίας με θέμα «European Contract Law- EU Consumer Law Revision and the CFR/ Towards an Optional Instrument ?» με παρέμβαση με θέμα «Τhe Proposal for a Consumer Rights Directive: a step back in the consumer protection ? »
 • 27-29.6.2011: Στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο της International Association of Consumer Law στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, με θέμα  «Protecting consumers in economic recessions» με Εισήγηση με θέμα «Consumer Over-Indebtedness - A new approach of an old phenomenon»
 • 16-17.11.2015: Στο ετήσιο Συνέδριο της ERA-Academy of  European Law στο Trier Γερμανίας με θέμα «Εuropean Copyright Law 2015 – Recent Case Law from the CJEU» με Εισήγηση με θέμα «Τhe concept of communication to the public revisited: Is the case law compatible with the Berne Convention and WIPO Copyright Treaty ?»

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επιτροπές

 • 3/2005-12/2006 : Μέλος της ερευνητικής ομάδας που συστάθηκε με σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πανεπιστημίου του Bielefeld Γερμανίας με έργο «Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis»
 • 10/2005-6/2006 : Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του ν.2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών» που κατέληξε στο Προσχέδιο του ν.3587/2007
 • 2012-2015: Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ERA-Academy of  European Law στο Trier Γερμανίας
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυριότερα έργα

Ι. Μονογραφίες

 • Η δημόσια παρουσίαση του έργου,  Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2015
 • Griechisches Verbrauchervertragsrecht – Eine Untersuchung vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsprivatrechts, Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft/European Legal Studies/Etudes juridiques européennes, Band 9/Volume 9/ Volume 9, Herausgegeben im European Legal Studies Institute, Sellier European Law Publishers, München 2008
 • Κοινοτικές οδηγίες και δικαιώματα  ιδιωτών, Ένα παράδειγμα: η  σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing), Επίκαιρα Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου, Διεύθυνση : Φίλιππος Ε. Δωρής, Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Τόμος 6, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002
 • Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Κριτική ανάλυση υπό το πρίσμα της ευθύνης για πραγματικά ελαττώματα, Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου, Διεύθυνση: Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Τόμος 4, Εκδοτικός οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1994

 

ΙΙ. Άρθρα/ Συμβολές

 • Η υπερχρέωση των ιδιωτών κατά το Ν 3869/2010, ΕφΑΔ 2011, 915-923
 • Η νέα Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Κριτική επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων στο δίκαιο των καταναλωτικών πωλήσεων, ΕφΑΔ 2010, σελ.
 • Der Verbrauchsgüterkauf unter bevorstehender Reform- Streitfragen im Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über die Rechte der Verbraucher, GPR 2009, σελ. 275-283
 • Das Transparenzgebot bei nicht im Einzelnen ausgehandelten Vertragsbedingungen griechischer  Verbraucherverträge,σεRiesenhuber/Karakostas (Hrsg.), Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht, Band 33, De Gruyter Recht, Berlin 2009, σελ. 155-167
 • Η υποχρέωση ασφάλισης του αγαθού στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η υποχρέωση εξυπηρέτησης μετά την πώληση – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 731/2007 του Αρείου Πάγου, ΧρΙΔ 2008, σελ.83-88
 • The Legal Rights of the Consumer in Cases of Lack of Conformity of with the Sale Contract and His/Her Contractual Rights According Guarantee Statements, in: The Yearbook of Consumer Law 2008, Edited byChristian Twigg-Flesner, University of Hull, Deborah Parry, Independent Consultant on Consumer Law, Hull, Geraint Howells, University of Lancaster, Annette Nordhausen, University of Manchester, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire, England 2007, σελ.257-270
 • Χρονομεριστική μίσθωση - Ένα παράδειγμα σχέσης  κοινοτικών και εθνικών κανόνων, Digesta 2004, σελ.168-187