Menu

Νομική Σχολή

ΡΕΒΕΚΚΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σπουδές

 

 

 

 

 

 

 

Πτυχίο Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988) 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Licence Spéciale) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΙΕΕ) (ULB) (1989) 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Licence Spéciale) στο Διοικητικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB) (1990) 
Διδακτορική διατριβή (Docteur en Droit) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με θέμα "Θεμελίωση, καθεστώς και συγκεκριμενοποίηση των γενικών αρχών του δικαίου στην νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" στο Πανεπιστήμιο της Louvain (Βέλγιο) (UCL) (1995). Η διδακτορική διατριβή βραβεύθηκε στις 30.01.1998 από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) και το Ίδρυμα Προώθησης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΙΠΕΣ) για τη συμβολή της στη μελέτη των ζητημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ακαδημαϊκή Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου

Τομέας

Διεθνών Σπουδών

Τηλέφωνο

210-36.88.632, 36.15.812

FAX

210-36.15.812

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

manpapad[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

Δευτέρα 13:00-14:00

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

Προπτυχιακά

Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο
Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

Μεταπτυχιακά

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εμβάθυνσης Ι
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εμβάθυνσης ΙΙ
Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

Σωκράτης/Erasmus

European Law

Διοικητικό Έργο

 
 • Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Νομικής (2007-2009)
 • Διδακτορικό Σχολείο Τομέα Διεθνών Σπουδών (2009-   )
 • Μέλος της Επιτροπής για την ιστοσελίδα του Τμήματος Νομικής
 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 
 • Ερευνητικό πρόγραμμα ELISE (European Liberty and Security: Security issues, Social Cohesion and Institutional Development of the European Union), 2002-2005
 • Ερευνητικό πρόγραμμα CHALLENGE (The Changing Landscape of European Liberty and Security), 2004-2008
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλία

 1. Principes généraux du droit et droit communautaire.  Origines et concrétisation, εκδ.  Bruylant/Σάκκουλας, 1996 (319 σελ.).
 2. Η Συνεργασία στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς μια τυπολογία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005 (235 σελ.).

Άρθρα

 1. Ερμηνευτικές μέθοδοι και αρχές στην νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διοικητική Μεταρρύθμιση, 1/1996, σελ. 170-186.
 2. Μηχανισμοί προστασίας της επιχειρηματικής δράσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Οδηγός Επιχειρηματικής Δράσης ’99, εκδ. Ελ/Μ/ΜΑ, 1999, σελ. 169-186.
 3. Για μια οριζόντια θεώρηση των επιτακτικών αναγκών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών, Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης, τεύχος 1/1999, σελ. 91-135.
 4. La dimension culturelle prise dans les engrenages institutionnels de la construction européenne. A cheval entre souci d'intégration et exigences d'intergouvernementalité, in Facteurs culturels dans l'action normative de l'Union européenne. Les frontières mouvantes des identités en Europe, N. Scandamis et al. (eds), Sakkoulas/Bruylant, 2002, σελ. 245-259.
 5. Από τις γενικές αρχές του δικαίου στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πορεία προς ένα γραπτό σύστημα κοινοτικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ; Δικαιώματα του Ανθρώπου 12/2001, σελ. 1029-1082.
 6. Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel à double fonction ou une arme à double tranchant ? Cahiers de Droit Européen 2002, σελ. 95-129.
 7. Σκέψεις με αφορμή την υπόθεση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Valentina Neri της 13.11.2003, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 1/2004, σελ. 31-48.
 8. The Royal Olympic Cruises case: a "skeleton in the cupboard" of the European Court of Justice ? Revue Hellénique de Droit International 2005, σελ. 241-262.
 9. Souveraineté et surveillance dans le cadre de la Communauté européenne, ou comment concilier deux exigences contradictoires, AFDI 2005, σελ. 699-724.
 10. «Εξυπνες κυρώσεις» και κοινοτικό δίκαιο: το μετέωρο βήμα του κοινοτικού δικαστή. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του ΠΕΚ Kadi και Yusuf/Al Barakaat της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΙ/2006, σελ. 447-473.
 11. Η κοινοτική αρχή της αναλογικότητας ενώπιον του εθνικού δικαστή. Απαράκαμπτη δικαιική σταθερά ή νομολογιακά προσδιοριζόμενη μεταβλητή; Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 990/2004, ΔτΑΕΣ IV/2006, σελ. 279-308.
 12. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και παροχή οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής-Σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΚ της 07.12.2006, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-13/06), ΔΕΕ 4/2007, σελ. 498-503.
 13. Ο Έλληνας δικαστής απέναντι στην υποχρέωση σύμφωνης προς το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου: επιτέλους, η αναγνώριση του αυτονόητου, Με αφορμή την απόφαση ΕφΑθ 1689/2007, ΔΕΕ 1/2008, σελ. 12-18.
 14. Τα εθνικά κοινοβούλια στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, ΕυρΠολ 1/2008, σελ. 136-156.
 15. «Έξυπνες κυρώσεις» και κοινοτικό δίκαιο: ξετυλίγοντας το «μίτο της Αριάδνης». Μια συνολική θεώρηση με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση Kadi και Al BarakaatΕφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 1/2009, σελ. 21-59.
 16. Το καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπό το φως της δημοκρατικής αρχής: συγκλίσεις και αποκλίσεις, ΕυρΠολ 2/2009, σελ. 373-392.
 17. Από το συμφέρον των κρατών μελών στο συμφέρον της Κοινότητας: ο πολυσχιδής και εξελισσόμενος ρόλος του δημοσίου συμφέροντος στην κοινοτική έννομη τάξη, Εισήγηση στο Διεπιστημονικό Φροντιστήριο Φιλοσοφίας και Ιστορίας Δικαίου της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (09.04.2009), υπό δημοσίευση.
 18. Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη υπό το φως της θεσμικής αυτονομίας των κρατών μελών, υπό δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο Π.Ι.Παραρά
 19. Από τη Νίκαια στη Λισσαβώνα: η περιπλάνηση του Οδυσσέα (και η επιστροφή στην Ιθάκη;), υπό δημοσίευση στο περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου