Menu

Νομική Σχολή

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

 

 

 

 
  • Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών , Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών   του   Πανεπιστημίου  Αθηνών . Αποφοίτηση τον Ιούνιο 1990.
  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1991-1995) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου Peter Lerche. Θέμα της διδακτορικής διατριβής : «Kunstfreiheit und Jugendschutz» («Ελευθερία της τέχνης και προστασία της νεότητας»).
 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τομέας

Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

210-3688372

FAX

210-3688367

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

svlacho@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Συνταγματικό Δίκαιο, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία, Θεμελιώδη δικαιώματα για αλλοδαπούς φοιτητές (Erasmus).

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Συνταγματικό Δίκαιο

Διοικητικό Έργο

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Βιβλία:

1. 1996: «Κunstfreiheit und Jugendschutz» (διδακτορική διατριβή - δημοσιευμένη στη σειρά «Schriften zum öffentlichen Recht» του εκδοτικού οίκου «Duncker und Humblot» , αριθμός 698).

2. 1998: «Οψεις της δικαστικής προστασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Το παράδειγμα του ν. 2522/1997 για τα δημόσια έργα» ( Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα ).

3. 1998: «Το δικαίωμα της αναφοράς κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο - Οι προϋποθέσεις ασκήσεως» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα - «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως» τ. 10 - Διεύθυνση σειράς : Καθ. κ. Ι. Σπυριδάκης ).

4. 1999: «Ιδιωτικοποίηση : Το συνταγματικό πλαίσιο μίας πολιτικής απόφασης» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα - «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως» , τ. 16 , 1999) .

5. 2000: «Η κλωνοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη. Από τον Αδάμ στην Dolly : Το τέλος της παραδοσιακής μορφής αναπαραγωγής ; » (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα ).

6. 2007: «Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδομένων – Τα όρια μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης στην εκτελεστική εξουσία» ( Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα ) .

7. 2012: «Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στον μεσοπόλεμο και το τέλος της Β’ Ελληνικής Δημοκρατίας το 1935 – Οι θεσμικές όψεις μιας οικονομικής κρίσης;» (Εκδόσεις «Ευρασία» ) .

8. 2017: «Θεμελιώδη Δικαιώματα – Ατομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα», επιμέλεια (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη) .

9. 2017: «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», (από κοινού συγγραφή με τον Κ. Χρυσόγονο), 4η έκδοση, (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη) .

 

2. Άρθρα/Συμβολές: (Ενδεικτικά της τελευταίας 3ετίας)

1. «Art and Religion – The mutual tolerance as a way to resolve constitutional conflicts» («Annuaire International des Droits de l’Homme» IV/2009 , σελ. 325 επ) .

2. «Λιγότερο Κράτος δεν σημαίνει και συρρίκνωση της διοικητικής δικαιοσύνης: η αναβίωση των ‘διφυών’ νομικών προσώπων» («Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» 3/2009 , σελ. 417 επ.) .

3. «Transparency of the administrative action: The implementation in the legislation and the administrative practice» ( «European Public Law Series» XCVIII ( 2010 ) , σελ. 229 επ. ) . 

4. «Τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ σεβασμού του Συντάγματος και πολιτικής πρακτικής: Μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 32 του Συντάγματος» ( στον συλλογικό τόμο «Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες» , 2010 , σελ. 93 επ.) .

5. «Η νομική φύση και η δυνατότητα δικαστικής προσβολής των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Η πρόσφατη αναβίωση ενός παλαιού ζητήματος» («Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» 5/2011 , σελ. 707 επ. = Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη . Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Π. Παραρά , 2012 , σελ. 93 επ.).

6. «Θέματα δικαστικών λειτουργών και προσβολή πράξεων δικαστικών οργάνων στη νομολογία του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας» («Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» 6/2011 , σελ. 800 επ.) .

7. «Η ελληνική συνταγματική ιστορία» ( «BBC History» , ελληνική έκδοση , τεύχος 8/Ιανουάριος 2012 , σελ. 29 επ. ) .

8. «Η συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως» ( στον συλλογικό τόμο «Συμβούλιο της Επικρατείας - Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου 7» , 2012 , σελ. 3 επ.) .

9. «’Αντισυνταγματικές’ διατάξεις του Συντάγματος; Νέες όψεις ενός παλαιού ζητήματος – ‘Verfassungswidrige’ Verfassungsnormen ? Neue Aspekte einer alten Frage» ( υπό δημοσίευση , και σε γερμανική περίληψη, στον Τόμο Πεπραγμένων με τις εισηγήσεις του Διεπιστημονικού Φροντιστηρίου Φιλοσοφίας και Ιστορίας του Δικαίου με θέμα «Σύγκρουση , εχθρότης και δίκαιο» ) .

10. «Άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος – Ανάλυση και ερμηνεία» ( υπό δημοσίευση στον συλλογικό τόμο «Corpus II , Σύνταγμα άρθρα 5-20 , Ερμηνεία κατ’ άρθρον» ) .

11.  «Freedom of Expression in the Internet. The example of the “Right to be forgotten”», European Review of Public Law Vol. 30, No. 1, (107), 2018, σελ. 113 επ .

12.  «Οι διαδικασίες προπαρασκευής, ψήφισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των νόμων κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής – Βασικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα», (στον συλλογικό τόμο «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας», Πρακτικά Συνεδρίου), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, σελ. 27 επ .