ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

DYNAMINT DOCTORAL CONFERENCE 2024

Η ερευνητική ομάδα DynamInt με έδρα το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου διοργανώνει και φέτος συνέδριο διδακτορικών φοιτητών στο πλαίσιο της θερινής Ακαδημίας του European Law School. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Άμστερνταμ την 28η και 29η Αυγούστου 2024. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι διδακτορικοί φοιτητές να υποβάλουν προτάσεις για ερευνητικές εργασίες μέχρι και την 15η Απριλίου 2024.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. το συνημμένο έγγραφο.