ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Γεωργίου-Μιχαήλ Καλογεράκη με τίτλο «Αποκατάσταση του διαφυγόντος κέρδους, ιδίως σε περιπτώσεις βλάβης σώματος ή υγείας – Μια συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 298 και 929 εδ. α΄» ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.04.2024 και ώρα 12.00 μμ.

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m62387e2b9523d09a18e006fe162072b2
Wednesday, April 17, 2024 12:00 PM | 2 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2730 202 8888
Password: JgkdJMw8c27