ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Μ. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ

H υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Μιχ. Σειραδάκη με τίτλο "Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους Δημόσιους Διαγωνισμούς. Ένωση προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία" θα λάβει χώρα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου  (Ακαδημίας 47, 2ος όροφος).